AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

September 18 2015
Njoftim fituesish i datës 18 Shtator 2015 të bashkëpunëtorëve të AKAFPK-së për bashkëpunim lidhur me rishkimin e Programeve Orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale

Mbështetur në njoftimin e datës 10 shtator 2015 për bashkëpunim lidhur me rishkimin e Programeve Orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale: Ndërtim, Niveli I,Bujqësi, Niveli I, Përpunim druri, Niveli I, Shëbim Mjetesh Transporti, Niveli I,Teknologji ushqimore, Niveli III...

Read More

/

September 18 2015
Njoftim fituesish i datës 18 Shtator 2015 të bashkëpunëtorëve të AKAFPK-së në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Mbështetur në njoftimin e datës 10 shtator 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “PËRPUNIM DRURI”, NIVELI IV NË KSHK, “NDËRTIM”, NIVELI IV NË KSHK, “TEKSTIL-KONFEKSIONE”, NIVELI IV NË KSHK, “BUJQËSI”, NIVELI IV NË...

Read More

/

September 11 2015
NJOFTIM FITUESISH, Datë 11 Shtator 2015, PËR SHËRBIMIN E KONSULENCËS NDËRKOMBËTARE

Mbështetur në njoftimin e datës 07.07.2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm të AKAFPK-së në pozicionin Konsulent Nderkombetar për Vlerësimin e  Fizibilitetit dhe Hartimin e një Udhërrefyesi  për Zbatimin e Skemave të Punës në Sistemin e Edukimit dhe Formimit  Profesional në...

Read More

/

September 7 2015
Njoftim fituesish i datës 7 Shtator 2015 të bashkëpunëtorëve të AKAFPK-së

Mbështetur në njoftimin e datës 31 Gusht 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te bankës së testeve për kualifikimet profesionale: Rrobaqepësi, Niveli II, Shërbime elektroauto, Niveli II dhe Riparim i pajisjeve elektroshtëpiake, Niveli II, shpallen  fitues kandidatët e...

Read More

/

July 21 2015
Njoftim fituesish i dates 21 korrik 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 13 korrik 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit te përshkrimeve të   profesioneve; “Analistë dhe zhvillues të softueri dhe aplikacioneve”; “Analistë të sistemeve”; “Zhvillues të softuerit”; “Hartues të multimedias dhe të rrjetit”; “Programues...

Read More

/

July 13 2015
Njoftim fituesish i dates 13 korrik 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 6 korrik 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit te përshkrimeve të kualifikimeve profesionale, ”Hoteleri-Turizëm”, Niveli IV në KSHK; “Teknologji ushqimore”, Niveli IV në KSHK,”Elektronikë”, Niveli IV në KSHK; “Elektroteknikë”, Niveli IV në KSHK shpallen fitues...

Read More

/

July 6 2015
Njoftim fituesish i dates 6 korrik 2015

SHPALLJE FITUESISH, PËR SHËRBIMIN E KONSULENCËS INDIVIDUALE “Vlerësimi i Modeleve Ekzistuese të të Nxënit në vendin e punës në arsimin e mesëm dhe të pasmesëm profesional në Shqipëri.  Mbështetur në njoftimin e datës 01.06.2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm të...

Read More

/

June 22 2015
Njoftim i datës 22 qershor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 15 qershor 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te përshkrimit të profesioneve  të fushave përkatëse  për profesionet: 9211  “Punëtorë të fermave bujqësore”, 9212 “Punëtorë të varieteteve të përziera dhe fermave blegtorale”,  9213 “Punëtorë në kopshte dhe kopshtari”,...

Read More

/

June 15 2015
Njoftim Fituesish i datës 15 Qershor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 8 Qershor 2015 për bashkëpunim të jashtëm në fushën e hartimit te përshkrimeve të kualifikimeve profesionale, “Mekanikë” – niveli IV në KSHK, “Shërbime Mjetesh Transporti” – niveli IV në KSHK dhe “Tregti”, niveli IV...

Read More

/

June 8 2015
Njoftim Fituesish i datës 8 Qershor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 1 Qershor 2015 për bashkëpunim në fushën e rishikimin e skeletkurrikulave të drejtimit mësimor “Bujqësi” Niveli I, “Ndërtim” Niveli I dhe “Përpunim druri” Niveli I, hartimin e skeletkurrikulit të profilit “Sigurime” Niveli III, të...

Read More