AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 14 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional:

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e

HARTIMIT TË MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL:

  1. Për lëndën profesionale “Tregti”, kl.12 (108 orë), të drejtimit mësimor “Tregti”, Niveli III.

Komisioni  pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

  • Për lëndën profesionale “Tregti”, kl.12 (108 orë), të drejtimit mësimor “Tregti”, Niveli III.
  1. Albana Beqiri

14 Tetor 2016