AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

October 28 2015
Njoftim fitueshish i datës 28 Tetor 2015 – PËRKTHYES I GJUHËS GJERMANE

Mbështetur në njoftimin e datës 23 tetor 2015 “Kërkohet përkthyes i gjuhës gjermane”, në kuadër të zbatimit të projektit “Skemat e Praktikës për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri” shpallet fitues kandidatja e mëposhtme: Irena Nasi në përkthimin konsekutiv, gjermanisht...

Read More

/

October 27 2015
Njoftim fituesish i datës 27 tetor 2015 të bashkëpunëtorëve të AKAFPK-së për bashkëpunim lidhur Programit orientues për provimin e teorisë profesionale të maturës shtetërore në drejtimin “Agrobiznes”, profilin “Teknologji Ushqimore” dhe profilin “Sipërmarrje e agjencisë turistik

Mbështetur në njoftimin e datës 20 tetor 2015 për bashkëpunim lidhur me hartimin dhe rishikimin e programeve orientues për provimin e teorisë profesionale të maturës shtetërore në drejtimin “Agrobiznes”, profilin “Teknologji Ushqimore” dhe profilin “Sipërmarrje e Agjencisë Turistike” shpallen fitues, bashkëpunëtorë të jashtëm: në fushën...

Read More

/

October 27 2015
Njoftim fitueshish i datës 27 Tetor 2015 – Përkthyes i Gjuhës Angleze

Njoftim fitueshish i datës 27 Tetor 2015, në kuadër të zbatimit të projektit “Skemat e Praktikës për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri” Mbështetur në njoftimin e datës 20 shtator 2015 “Kërkohet përkthyes i gjuhës angleze” shpallet fitues kandidatja e...

Read More

/

October 27 2015
Njoftim fituesish të datës 27 tetor 2015, bashkëpunëtor i jashtëm i AKAFPK-së në pozicioniet Menaxher/i /e Finacës

SHPALLJE FITUESISH, BASHKËPUNËTOR I JASHTËM i AKAFPK-SË NË POZICIONIET MENAXHER/E I/E FINACËS. Mbështetur në njoftimin e datës 06.10.2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm të AKAFPK-së në pozicionin MENAXHER/E I/E FINACES në kuadër të Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e...

Read More

/

October 26 2015
Njoftim fituesish të datës 26 tetor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 16 tetor 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional të Profilit “Miniera” Niveli II, të drejtimit mësimor “Gjeologji-miniera”, shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm: Edmond Hoxha, Kristaq Muska Nexhbedin Marku Berti...

Read More

/

October 20 2015
Noftim fituesish i datës 20 Tetor 2015 për bashkëpunëtorë të jashtëm NË FUSHËN E HARTIMIT TË PROGRAMEVE ORIENTUESE (TEORI DHE PRAKTIKË) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMET/PROFILET MËSIMORE “SIPËRMARRJE E AGJENCISË TURISTIKE”, NIVELI III, “AGROBIZNES”, NIVELI III, “TEKNOLOGJI E PËRPUNIMIT TË NAFTËS”, NIVELI II, “PESHKIM”, NIVELI I, “TEKNOLOGJI AUTOMATIZIMI”, NIVELI II

Mbështetur në njoftimin e datës 12 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit TË PROGRAMEVE ORIENTUESE (TEORI DHE PRAKTIKË) PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARE NË DREJTIMET/PROFILET MËSIMORE “SIPËRMARRJE E AGJENCISË TURISTIKE”, NIVELI III, “AGROBIZNES”, NIVELI III, “TEKNOLOGJI E PËRPUNIMIT TË NAFTËS”,...

Read More

/

October 20 2015
NJOFTIM FITUESISH TE DATES 20 TETOR 2015 TË BASHKËPUNËTORËVE TË AKAFPK-SË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE

Mbështetur në njoftimin e datës 12 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE “Teknologji e Përpunimit të Materialeve të Ndërtimit”, niveli III në KSHK, “Teknologji e Përpunimit të Bojërave” – niveli III në KSHK,...

Read More

/

October 14 2015
NJOFTIM FITUESISH TE DATES 14 TETOR 2015 TË BASHKËPUNËTORËVE TË AKAFPK-SË NË FUSHËN E HARTIMIT TË SKELETKURRIKULIT TË ARSIMIT PROFESIONAL, TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL NË DREJTIMIN MËSIMOR “DETARI”, NIVELI

Mbështetur në njoftimin e datës 06 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të SKELETKURRIKULIT TË ARSIMIT PROFESIONAL, TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL NË DREJTIMIN MËSIMOR “DETARI”, NIVELI I, shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm: Leonard Xhaxho Gazment Sina Llambi Huta...

Read More

/

October 14 2015
NJOFTIM FITUESISH TE DATES 14 TETOR 2015 TË BASHKËPUNËTORËVE TË AKAFPK-SË NË FUSHËN E HARTIMIT TË PËRSHKRIMEVE TË KUALIFIKIMEVE PROFESIONALE: “DETARI”, niveli II në KSHK.

Mbështetur në njoftimin e datës 06 TETOR 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: “DETARI”, niveli II në KSHK, shpallen  fitues kandidatët e mëposhtëm: Leonard Xhaxho Gazment Sina Llambi Huta Ylli Qevani Tiranë, 14...

Read More

/

September 21 2015
NJOFTIM FITUESISH i datës 21 Shtator 2015, në kuadër të zbatimit të projektit “Skemat e Praktikës për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri”, Përkthyes i gjuhës gjermane

Mbështetur në njoftimin e datës 14 shtator 2015 “Kërkohet përkthyes i gjuhës gjermane” shpallet  fitues kandidatja e mëposhtme: Hilda Themeli në përkthimin konsekutiv, Gjermanisht-Shqip dhe anasjelltas në datat 23 dhe 24 Shtator 2015 si edhe perkthime të materiale të...

Read More