AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 13 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e skeletkurrikulave të AP për vitin shkollor 2017-2018

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të skeletkurrikulit së profilit “Teknologji e pёrpunimit tё plastikës dhe gomës ”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Teknologji kimike” të AP për vitin shkollor 2017-2018 dhe  vendosi të shpallë fitues:

  1. Elmaz SHehu
  2. ISmet Beqiraj
  3. Lindita Hoxhaj

Tiranë 13 shkurt 2017