AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 20 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimeve të programeve orientuese të niveleve në arsimin profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimeve të programeve orientuese të niveleve në arsimin profesional dhe vendosi të shpallë fitues:

Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimet profesionale “Teknologji e përpunimit të brumërave”, Niveli II (pjesa e praktikës profesionale të integruar)

 1. Olsjon Bilani
 2. Eno Joxhe

Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimet profesionale “Hoteleri-Turizëm”, Niveli I (pjesa e teorisë profesionale të integruar)

 1. Flutura Vaqarri
 2. Donald Vogli

Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimet profesionale “Teknologji ushqimore”, Niveli I (pjesa e teorisë profesionale të integruar)

 1. Fation Huta
 2. Alma Caka

Tiranë më 20 shkurt 2017