AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Veprimtari në kuadër të projektit SEE – EQET SEE në Beograd

  1. Home
  2. /
  3. Veprimtari
  4. /
  5. Veprimtari në kuadër të…
Në datat 27 dhe 28 shkurt 2024 në Beograd, u zhvillua takimi i parë rajonal për zhvillimin e një programi trajnimi rajonal për vlerësuesit e jashtëm, në kuadër të projektit Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe trajnimit në SEE – EQET SEE dhe komponenti i Sigurimit të Cilësisë (QA). Gjatë dy ditëve, Grupi Rajonal i Punës bashkëpunoi me Pikat Kombëtare të Koordinimit të çdo ekonomie për Sigurimin e Cilësisë dhe ekspertë të specializuar për zhvillimin e trajnimeve, kompetencat, standardet e kompetencave dhe analizën e nevojave. Më shumë