AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

June 3 2024
Veprimtari në kuadër të projektit Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe trajnimit në EJL – EQET SEE

Nga data 14 deri më 17 maj 2024, Iniciativa e Reformës Arsimore e Evropës Juglindore (ERI SEE) zhvilloi një Program Rajonal Trajnimi për Vlerësuesit e Jashtëm në Durrës, Shqipëri. Ky trajnim ishte pjesë e projektit “Përmirësimi i cilësisë së...

Read More

/

April 15 2024
Takimi i dytë Rajonal për zhvillimin e një programi rajonal trajnimi për vlerësuesit e jashtëm

Në datat 3 dhe 4 prill 2024 në Budva të Malit të Zi, u organizua Takimi i dytë Rajonal për zhvillimin e një programi rajonal trajnimi për vlerësuesit e jashtëm në kuadër të projektit Përmirësimi i cilësisë së arsimit...

Read More

/

April 8 2024
Veprimtari në kuadër të projektit SEE – EQET SEE në Beograd

Në datat 27 dhe 28 shkurt 2024 në Beograd, u zhvillua takimi i parë rajonal për zhvillimin e një programi trajnimi rajonal për vlerësuesit e jashtëm, në kuadër të projektit Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe trajnimit në SEE...

Read More

/

April 2 2024
Veprimtari në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në EJL – EQET SEE

Në datë 21 mars dhe në datë 28 mars 2024 u mbajt në Tiranë, Takimi kombëtar në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në EJL – EQET SEE dhe u mbështet nga Agjencia Austriake për...

Read More

/

April 2 2024
Takimi rajonal i komponentëve të AFP-së dhe Agjencive të sigurimit të cilësisë për cilësinë e të mesuarit me bazë punën

Takimi rajonal i EQET SEE VET dhe Agjencive të sigurimit të cilësisë për zhvillimin e rekomandimeve dhe mjeteve për vlerësimin e jashtëm të mësimit me bazë punën u organizua me sukses më datat 17 dhe 18 tetor në Kishinau,...

Read More

/

March 5 2024
Takimi kombëtar në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në EJL – EQET SEE

Në datë 23 shkurt 2024 u mbajt në Tiranë, Takimi kombëtar në kuadër të projektit Rritja e cilësisë së arsimit dhe trajnimit në EJL – EQET SEE dhe u mbështet nga Agjencia Austriake për Zhvillim me fondet e Bashkëpunimit...

Read More

/

September 19 2023
Takimi i rradhës i projektit EQET SEE

Në kuadër të projektit EQET SEE, në datat 18 dhe 19 korrik 2023 u zhvillua në Kishinau, Moldavi, takimi rajonal për planifikimin e mëtejshëm të projektit: Zhvillimi i metodologjive për zbatimin e pyetësorit për analizën e nevojave për trajnim...

Read More

/

June 6 2023
Work shop për hartimin dhe validimin e standardit të profesionin dhe standardit të kualifikimit “Diagnostikim-menaxhim në autoservis”, niveli i V i KSHK-së

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në   bashkëpunim me projektit Skill for Jobs (S4J) zhvilloi takimet për hartimin dhe validimin e  standardit  të profesionin dhe standardit të kualifikimit “Diagnostikim-menaxhim në autoservis”, niveli i V i KSHK-së....

Read More

/

May 31 2023
Takimi i dytë rajonal për zhvillimin e dokumentit- ‘Vlerësimi i jashtëm i institucioneve – Praktikat më të mira nga Bashkimi Evropian dhe Evropa Juglindore’

Më datat 23 dhe 24 maj 2023, u mbajt në Bar të Malit të Zi Takimi rajonal për zhvillimin e dokumentit- ‘Vlerësimi i jashtëm i institucioneve – Praktikat më të mira nga Bashkimi Evropian dhe Evropa Juglindore’, organizuar nga...

Read More

/

May 22 2023
Njoftim i dates 22 Maj 2023 – KËRKOHEN SPECIALISTË TË JASHTËM PËR RISHIKIMIN E STANDARDIT TË KUALIFIKIMIT PROFESIONAL

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), në mbështetje të Ligjit nr. 7850, datë 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të neneve 659, 850 – 876, të Ligjit nr. 69, datë 21.06.2012, “Për Sistemin...

Read More