AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

November 26 2014
Workshop rajonal Korniza Shqiptare e Kualifikimeve-Analiza e Kërkesës për Kualifikime, në Korçë, 26/11/2014

Në qytetin e Korçës, në 26 Nëntor 2014, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise (MMRS), Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve dhe Fondacioni Evropian i Trajnimit (ETF) (dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, GIZ) në mbështetje...

Read More

/

November 18 2014
Forumi i Agjencive të AFP-së së Europës Juglindore

Në datat 17 dhe 18 nëntor 2014 u mbajt në Tiranë Forumi i Agjencive të vendeve të Europës Juglindore të Arsimit dhe Formimit Profesional (AFP), në kuadër të platformës rajonale të bashkëpunmimit të fushës e Arsimit dhe Trajnimit, i...

Read More

/

November 7 2014
Pilotimi i vlerësimit të kandidatëve për Njohjen e të Nxënit Informal dhe Joformal në Shqipëri, Nëntor 2014

Në vazhdim të procesit të pilotimit të vlerësimit të kompetencave të fituara në kontekste jo formale dhe informale – proces, i cili mbështetet nga Projekti ILO – BE IPA 2010 “Për Zhvillimin e Burimeve Njerëzore në Shqipëri” dhe nën...

Read More

/

October 17 2014
Workshop DACUM për Analizën e Profesionit “Dizenjues Mode”

   Me mbështetjen e Projektit EU IPA 2010 mbi Zhvillimin e Burimeve Njerëzore në Shqipëri, më 17-18 Tetor 2014, Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve zhvilloi workshop-in 2-ditor me përfaqësues të atelieve te modës në Tiranë, si...

Read More

/

October 16 2014
Trajnimi për Vlerësuesit për Njohjen e të Nxënit Informal dhe Joformal në Shqipëri

Për herë të parë në Shqipëri, është në proces pilotimi vlerësimi i kompetencave të fituara në kontekste jo formale dhe informale. Ky proces po mundësohet nga Projekti ILO – BE IPA 2010 “Për Zhvillimin e Burimeve Njerëzore në Shqipëri”,...

Read More

/

October 2 2014
Konkursi EuroSkills 2014

Me mbështetje të ETF (European Training Foundation – Fondacioni Evropian i Trainimit) një grup i përbërë nga Stavri Lako, punonjës në Drejtorinë e Arsimit dhe Formimit Profesional në MMSR, Erind Bejko, Drejtor i Drejtorisë së Programeve Aktive të Tregut...

Read More

/

April 29 2014
Olimpiada e Aftësive Profesionale, 2014, MEGATEK

Në kuadër të veprimtarive për lidhjen  dhe bashkëpunimin me biznesin si dhe për promovimin e Arsimit Profesional, me nismën e MEGATEK, dhe mbështetjen e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë,  Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK),...

Read More