AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Workshop rajonal Korniza Shqiptare e Kualifikimeve-Analiza e Kërkesës për Kualifikime, në Korçë, 26/11/2014

  1. Home
  2. /
  3. Veprimtari
  4. /
  5. Workshop rajonal Korniza Shqiptare…
Në qytetin e Korçës, në 26 Nëntor 2014, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise (MMRS), Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve dhe Fondacioni Evropian i Trajnimit (ETF) (dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, GIZ) në mbështetje të zbatimit të Strategjisë Kombëtare për Aftësi dhe Punësim, 2014-2020, zhvilluan një takim konsultativ në kuadrin e një studimi për analizën e kërkesës për kualifikime në nivel kombëtar/sektorial dhe për çdo rajon, duke patur si synim final rekomandimin e një liste të kualifikimeve të përditësuar sipas niveleve të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. Qëllimi kryesor i këtij takimi ishte i identifikimi i nevojave për kualifikime në këtë rajon, në përputhje me prioritet rajonale të zhvillimit ekonomik dhe tendencat në punësim, duke mundësuar edhe një ndarje më të madhe të përgjegjësisë me sektorin privat në këtë kontekst. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të bizneseve të tilla si TONA shpk, Birra Korça, përfaqësues të firmave të ndryshme të ndërtimit, në fushën e kofeksioneve, bujqësisë, etj.,  përfaqësues të sindikatave, anëtarë të bordeve të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional, zyrave të punës, pushtetit vendor dhe përfaqësues të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional publik dhe privat, etj.