AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

July 10 2015
Takimi për Ndërgjegjësimin e Bizneseve mbi Skemat e Mësimit të Profesionit në vendin e punës, në kuadër të projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri”, Programi ERASMUS+ për Shqipërinë, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Europian, 10 korrik 2015, Tiranë

Në datën 10 korrik 2015, në ambjentet e Hotel Mondial, në Tiranë u zhvillua Takimi për Ndërgjegjësimin e Bizneseve  mbi Skemat e Mësimit të Profesionit në vendin e punës,në kuadër të projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të...

Read More

/

June 3 2015
Konference Ndërkombëtare, Torino Process 2015

Fondacioni Evropian i Trajnimit (ETF), në datat 3 dhe 4 Qershor 2015, organizoi një konference të një niveli të lartë ndërkombëtar në të cilën u prezantuan gjetjet e  Procesit të Torinos (Torino Process) “MOVING SKILLS FORËARD TOGETHER” – Tendencat,...

Read More

/

June 1 2015
Vizitë studimore në Vjenë të Austrisë, me tematikë “Vajzat në profesione jotipike“

Në datat 1 dhe 2 qershor 2015 u organizua vizita studimore e delegacionit shqiptar, në Vjenë të Austrisë, përfaqësuar nga Znj. Zamira Gjini, Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar, Ministria e Arsimit dhe Sporteve; Z. Agron Pëllumbi, Drejtoria e...

Read More

/

May 8 2015
“Olimpiada e Aftësive Profesionale 2015” – MEGATEK, 8 Maj 2015

Për të katërtin vit radhazi, në kuadër të përgjegjësisë sociale, kompania MEGATEK në bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, Ministrinë e Arsimit dhe Sportit si dhe Agjencinë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, me mbështetjen e...

Read More

/

April 15 2015
Konferencë mbi Launcimin e Platformës Elektronike për Arsimin e të Rriturve në Europë – EPALE 15 April 2015, Bruksel

Platforma Elektronike për Arsimin e të Rriturve në Europë (Electronic Platform for Adult Learning in Europe -EPALE), e themeluar nën Programin Erasmus+, synon të bëhet pika kryesore e referencës për profesionistët e arsimit të të rriturve në Europë. Ajo...

Read More

/

March 4 2015
Takim bashkëpunimi midis përfaqësuesve AKK dhe AKAFPK

Takim bashkëpunimi midis përfaqësuesve AKK dhe AKAFPK, 4 mars 2015 – Tiranë Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) dhe Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) zhvilluan një takim bashkëpunimi pranë ambienteve të AKAFPK-së, më 4 mars 2015....

Read More

/

March 4 2015
Takim bashkëpunimi midis përfaqësuesve AKK dhe AKAFPK

Takim bashkëpunimi midis përfaqësuesve AKK dhe AKAFPK, 4 mars 2015 – Tiranë Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) dhe Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) zhvilluan një takim bashkëpunimi pranë ambienteve të AKAFPK-së, më 4 mars 2015....

Read More

/

January 23 2015
Informacion për Takimin çelës të Projektit

“Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri” Në dt. 23 Janar 2015, në sallën e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR) u zhvillua Takimi për çeljen e Projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të...

Read More

/

December 2 2014
Workshop rajonal – Korniza Shqiptare e Kualifikimeve – Analiza e Kërkesës për Kualifikime

Workshop rajonal- Korniza Shqiptare e Kualifikimeve-Analiza e Kërkesës për Kualifikime, në Gjirokastër, 02/12/2014 Në qytetin e Gjirokastrës, në 2 Dhjetor 2014, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise (MMRS), Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve dhe Fondacioni Evropian...

Read More

/

November 26 2014
Workshop rajonal Korniza Shqiptare e Kualifikimeve-Analiza e Kërkesës për Kualifikime, në Korçë, 26/11/2014

Në qytetin e Korçës, në 26 Nëntor 2014, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise (MMRS), Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve dhe Fondacioni Evropian i Trajnimit (ETF) (dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, GIZ) në mbështetje...

Read More