AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]


/

December 12 2018
Shkolla takohet me biznesin – Workshop Rajonal 12 – 13 Dhjetor 2018 , Prishtinë

Forcimi i të nxënit nëpërmjet punës(WBL), për të rritur lidhjen me tregun e punës dhe cilësinë e arsimit dhe formimit profesional (AFP), në përputhje me reformat që po zhvillohen në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni është objektivi kryesor i projektit...

Read More

/

June 20 2018
Workshop mbi përgatitjen e VKM për përfshirjen e kualifikimeve të të nxënit gjatë gjithë jetës në Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve

Në Tiranë , më 20 qershor, 2018 u mbajt workshopi mbi përgatitjen e VKM për përfshirjen e kualifikimeve të të nxënit gjatë gjithë jetës në Kornizën Shqiptare të Kualifikimeve. Në maj 2018 u miratua ligji nr. 23/2018 “PËR DISA NDRYSHIME...

Read More

/

May 26 2017
Vizitë studimore e Agjencisë për Arsim, Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur-Kosovë pranë AKAFPK-së në Tiranë

Agjencia për Arsim, Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur në Kosovë zhvilloi një vizitë studimore e bashkëpunuese pranë Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në Tiranë më 26 maj 2017. Qëllimi kryesor i takimit ishte...

Read More

/

May 22 2017
Miratohen ndryshimet në Kornizën Evropiane të Kualifikimeve për të Nxënët gjatë Gjithë Jetës

Këshilli Evropian për Arsimin, Rininë, Kulturën dhe Sportin miratoi, më 22 maj 2017, ndryshimet në Kornizën Evropiane të Kualifikimeve (KEK) për të Nxënët gjatë Gjithë Jetës. Miratimi i këtyre ndryshimeve garanton thellimin dhe vijimësinë e Kornizës Evropiane të Kualifikimeve,...

Read More

/

March 3 2017
Konferencë “Korniza Shqiptare e Kualifikimeve”

Me një pjesëmarrje të gjerë të përfaqësuesve nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, nga institucione të tjera te arsimit dhe formimit profesional, nga partnerë sociale të AFP dhe nga universitet u mbajt...

Read More

/

April 25 2016
Programi Kombëtar i Praktikave të Punës, datë 25.04.2016

Më datë 25.04.2016 pranë Muzeut Historik Kombëtar u realizua thirrja e dytë e Programit të Praktikave të Punës. Në këtë takim ishin të pranishëm Kryeministri i Shqipërisë Zoti Edi Rama, Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Zoti Blendi Klosi...

Read More

/

December 10 2015
Workshope rajonale Korniza Shqiptare e Kualifikimeve-Analiza e Kërkesës për Kualifikime, në Vlorë, Fier, Durrës, Lezhë, Shkodër dhe Kamëz

Në rajonet e Vlorës, Fierit, Durrësit, Lezhës, Shkodrës përkatësisht më 10, 11 15, 18 dhe 19 Dhjeror, si dhe në Kamëz më 12 Nëntor 2014, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinise (MMRS), Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe...

Read More

/

September 23 2015
Dy seminare 1-ditore për promovimin e praktikave më të mira mbi Skemat e Mësimit të Profesionit në vendin e punës, në kuadër të projektit “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të Rinjve në Shqipëri”, Programi ERASMUS+ për Shqipërinë, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Europian.

Në date 23 dhe 24 Shtator 2015,  në ambjentet e Grand Hotel Tirana u zhvilluan 2 seminare 1- ditore për promovimin e praktikave më të mira  mbi Skemat e Mësimit të Profesionit në vendin e punës, në kuadër të...

Read More

/

September 21 2015
Takim lancues të projektit për rishikimin e Listës Kombëtare të Profesioneve, dhe finalizimin e përshkrimeve përkatëse të profesioneve, 21 shtator 2015

Me mbështetjen e Programit “Zhvillimi i Aftësive për Punësim” (2014-2018), i financuar nga Agjencia Zviceriane për Zhvillim dhe i zbatuar nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve dhe Biznes Albania...

Read More

/

September 17 2015
Takim i grupit të punës për “Sigurimin e Cilësisë dhe Akreditimin e ofruesve të AFP-së”

Me datë 17 shtator 2015, në mjediset e Hotel Tirana, u zhvillua takimi i grupit të punës për “Sigurimin e Cilësisë dhe Akreditimin e ofruesve të AFP-së”, si pjesë e programit 4 vjeçar “Zhvillimi i Aftësive për Punësim”, të...

Read More