AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim për fitues i dt. 7 maj 2024, si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e 10 materialeve mësimore mbështetëse për lëndët/modulet profesionale të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional.

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim për fitues i…
Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës të datës 22 prill 2024 “Për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e 10 materialeve mësimore mbështetëse për lëndët/modulet profesionale të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:
 1. Për hartimin e materialit mësimor të lëndës “Mbrojtja e pyjeve”, kl.11 (34 orë), në drejtimin “Pyje”.
 2. Ndue Çuni (specialist i kategorisë së lartë)
 3. Gjon Fierza (specialist i kategorisë së lartë)
 1. Për hartimin e materialit mësimor të lëndës “Teknika e punimeve të patinimit dhe bojatisjes”, kl.12 (34 orë), në profilin “Punime dekorative dhe bojatisje”.
 2. Silvana Pavaci (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Safie Sina (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Për hartimin e materialit mësimor të lëndës “Infrastruktura inxhinierike me elemente projekti”, kl.13 (32 orë), në drejtimin “Ndërtim”.
 2. Silvana Pavaci (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Safie Sina (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Për hartimin e materialit mësimor të lëndës “Bazat e qepjes”, kl.10 (72 orë), në drejtimin “Tekstil konfeksione”.
 2. Teodora Gashi Agalliu (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Lejla Hakiraj (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Rezearta Lesha (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Për hartimin e materialit mësimor të lëndës “Bazat e qepjes”, kl.11 (68 orë), në drejtimin “Tekstil konfeksione”.
 2. Teodora Gashi Agalliu (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Lejla Hakiraj (specialiste e kategorisë së lartë)
 4. Rezearta Lesha (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Për hartimin e materialit mësimor të lëndës “Pediatria e përgjithshme”, kl. 12 (68 orë), në profilin “Shërbime kujdesi për fëmijë”.
 2. Sadie Gjana (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Elidona Elezaj (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Për hartimin e materialit mësimor të lëndës “Gerontologji e përgjithshme”, kl.12 (68 orë), në profilin “Shërbime kujdesi për të moshuar”.
 2. Sadie Gjana (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Elidona Elezaj (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Për hartimin e materialit mësimor të lëndës “Teknikë instalimi e sistemeve termohidraulike”, kl.13 (64 orë), në drejtimin “Termohidraulikë”.
 2. Mimoza Myderizi (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Rezana Lika (Bushi) (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Për hartimin e materialit mësimor të lëndës “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 13, tema 12: “Veprimet individuale me bankat” dhe tema 13: “Siguracionet personale”.
 2. Dorina Dudi (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Elvjona Binaj (specialiste e kategorisë së lartë)
 1. Për hartimin e materialit mësimor të modulit “Diagnostikimi në sistemet elektrike, elektronike dhe mekatronike në automjet”, (105 orë), në profilin “Diagnostikim – menaxhim në autoservis”, pas të mesmes.
 2. Matilda Luma (specialiste e kategorisë së lartë)
 3. Fabian Saraçi (specialist i kategorisë së lartë)
 4. Emiranda Findiku (specialiste e kategorisë së lartë)