AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 06 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional:

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional:

 • “Peshkim” Niveli II, të drejtimit mësimor “Detari”.
 • “Peshkim”, Niveli III, të drejtimit mësimor “Peshkim”.
 • “Teknologji e pёrpunimit tё plastikës dhe gomës ”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Teknologji kimike”.
 • “Agroturizёm” Niveli II, të drejtimit mësimor “Bujqёsi”

Për hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, profili “Peshkim” Niveli II, të drejtimit mësimor “Detari”.

1. Llambi Huta

2. Endri Kalaja

3. Ylli Qevani

4. Gazmend Sina

Për hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, profili “Peshkim” Niveli II, të drejtimit mësimor “Peshkim”.

1. Llambi Huta

2. Endri Kalaja

3. Ylli Qevani

4. Gazmend Sina

Për hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, profili“Agroturizёm” Niveli II, të drejtimit mësimor “Bujqёsi”

1. Albana Pelivani

2. Suela Zylaj

3. Marika Zissi

Per hartimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, profili “Teknologji e pёrpunimit tё plastikës dhe gomës ”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Teknologji kimike” shtyhet.