AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 06 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimit profesional:

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2017, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: 

 • “Mbrojtje mjedisi pyjor”, niveli  IV  në KSHK,
 • “Teknologji kimike ”, niveli  II  në KSHK,  (rishikim)
 • “Tekstil- konfeksion”, niveli II në KSHK (rishikim)
 • Për hartimin e përshkrimeve tëkualifikimeve profesionale “Mbrojtje mjedisi pyjor”, niveli  IV  në KSHK 

1. Gjon Fierza

2. Elvin Toromani

3. Bilena Hyseni

4. Majlinda Sekja

 • Për hartimin e përshkrimeve tëkualifikimeve profesionale “Teknologji kimike ”, niveli  II  në KSHK,  (rishikim)

1. Elmaz Shehu

2. Hasime Manaj

3. Luftim Gazheli

4. Lindita Hoxhaj

5. Ismet Beqiraj

 • Për hartimin e përshkrimeve tëkualifikimeve profesionale “Tekstil- konfeksion”, niveli II në KSHK (rishikim)

1. Silvana Nini

2. Anila Zajmi

3. Adriana Cibaj

4. Lejla Hakiraj

06 shkurt 2017