AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 03 Nëntor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional:

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 26 Tetor 2016, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e

HARTIMIT TË MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL:

 • Për lëndën profesionale “Teknologji shtrim dyshemesh dhe veshje muresh”, kl.12 (68 orë), të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niveli I.
 1. Diana Bardhi
 • Për lëndën profesionale “Njohuri për pyjet ”, kl.11 (68 orë), të drejtimit mësimor “Hoteleri-Turizëm”, Niveli I.
 1. Albana Pelivani
 • Për lëndën profesionale “Të ushqyerit e kafshëve bujqësore”,  të drejtimit mësimor “Bujqesi”, Niveli I.
 1. Alma Cekorja

03 Nëntor 2016