AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 6 Nentor 2023

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së, të datës 25 Tetor 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale: “Silvikulturë”, niveli IV në KSHK, referuar nivelit IV në KEK, “Përpunim druri”, niveli IV në KSHK, referuar nivelit IV në KEK, “Modelim”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK dhe “Mirëmbajtje dhe riparime mekanike”, niveli III në KSHK, referuar nivelit III në KEK, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorët e jashtëm:

v “Silvikulturë”, niveli IV në KSHK (rishikim), referuar nivelit IV në KEK:

1. Majlinda Sekja – Specialist i kategorisë së lartë

2. Albana Lleshaj – Specialist i kategorisë së lartë

3. Elsa Bushati – Specialist i kategorisë së lartë

4. Hasan Cani – Specialist i kategorisë së mesme

5. Nehat Çollaku – Specialist i kategorisë së lartë

6. Gjon Fierza – Specialist i kategorisë së lartë

v “Përpunim druri”, niveli IV në KSHK (rishikim), referuar nivelit IV në KEK:

1. Dritan Ajdinaj – Specialist i kategorisë së lartë

2. Majlinda Sekja – Specialist i kategorisë së lartë

3. Genc Ceni – Specialist i kategorisë së lartë

4. Flora Toska – Specialist i kategorisë së lartë

5. Petref Mezini – Specialist i kategorisë së ulët

v “Modelim”, niveli III në KSHK (rishikim), referuar nivelit III në KEK:

1. Anila Zajmi (Katanolli) – Specialist i kategorisë së lartë

2. Teodora Agalliu (Dashi) – Specialist i kategorisë së mesme

3. Lejla Hakiraj – Specialist i kategorisë së lartë

4. Flutura Shehi (Zakja) – Specialist i kategorisë së lartë

v “Mirëmbajtje dhe riparime mekanike”, niveli III në KSHK (rishikim), referuar nivelit III në KEK:

1. Matilda Luma – Specialist i kategorisë së lartë

2. Emiranda Findiku – Specialist i kategorisë së lartë

3. Andrea Kërkeshi – Specialist i kategorisë së lartë

4. Nexhmije Bakillari – Specialist i kategorisë së lartë

5. Bledi Pelivani – Specialist i kategorisë së lartë

06.11.2023