AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 2 Tetor 2023 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin dhe hartimin e  Programeve Orientuese (PO) të Kualifikimeve Profesionale të Maturës Shtetërore Profesionale dhe  të niveleve

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…
Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 25 Shtator 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin dhe hartimin e  Programeve Orientuese (PO) të Kualifikimeve Profesionale të Maturës Shtetërore Profesionale dhe  të niveleve komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: RISHIKIMI I PROGRAMEVE ORIENTUESE TË PROVIMEVE TË  MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 
 • Detari”, niveli IV në KSHK
 1. Ylli Qevani, specialist i kategorisë së lartë
 2. Gazmend Sina, specialist i kategorisë së lartë
 3. Hamdi Domi, specialist i kategorisë së lartë
 • Ndërtim”, niveli IV në KSHK
 1. Silvana Pavaci, specialist i kategorisë së lartë
 2. Safie Sina, specialist i kategorisë së lartë
 3. Adriana Lajthia, specialist i kategorisë së ulët
 • Shërbime mjetesh transporti, niveli IV në KSHK
 1. Emiranda Findiku, specialist i kategorisë së lartë
 2. Andrea Kërkeshi, specialist i kategorisë së lartë
 3. Matilda Luma, specialist i kategorisë së lartë
 4. Ervin Kola, specialist i kategorisë së mesme
 • Shërbime udhëtimi dhe turizmi, niveli IV në KSHK
 1. Flutura Vaqarri, specialist i kategorisë së lartë
 2. Besim Xhaja, specialist i kategorisë së lartë
 3. Alma Mastaka, specialist i kategorisë së lartë
HARTIMI I  PO-ve  TË PROVIMEVE TË  MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE: 
 • “Shërbime mekatronike në automjete”, niveli IV në KSHK
 1. Emiranda Findiku, specialist i kategorisë së lartë
 2. Andrea Kërkeshi, specialist i kategorisë së lartë
 3. Matilda Luma, specialist i kategorisë së lartë
 4. Ervin Kola, specialist i kategorisë së mesme
 • “Termohidraulikë”, niveli IV në KSHK
 1. Mimoza Myderizi, specialist i kategorisë së Lartë
 2. Besnik Karaj, specialist i kategorisë së Lartë
 3. Rezana Lika (Bushi), specialist i kategorisë së mesme
RISHIKIMI I PROGRAMEVE ORIENTUESE TË PROVIMEVE TË  NIVELIT: 
 • Detari”, niveli IV në KSHK
 1. Ylli Qevani, specialist i kategorisë së lartë
 2. Gazmend Sina, specialist i kategorisë së lartë
 3. Hamdi Domi, specialist i kategorisë së lartë
 • Ndërtim”, niveli IV në KSHK
 1. Silvana Pavaci, specialist i kategorisë së lartë
 2. Safie Sina, specialist i kategorisë së lartë
 3. Adriana Lajthia, specialist i kategorisë së ulët
 • Shërbime mjetesh transporti, niveli IV në KSHK
 1. Emiranda Findiku, specialist i kategorisë së lartë
 2. Andrea Kërkeshi, specialist i kategorisë së lartë
 3. Matilda Luma, specialist i kategorisë së lartë
 4. Ervin Kola, specialist i kategorisë së mesme
 • Shërbime udhëtimi dhe turizmi, niveli IV në KSHK
 1. Flutura Vaqarri, specialist i kategorisë së lartë
 2. Besim Xhaja, specialist i kategorisë së lartë
 3. Alma Mastaka, specialist i kategorisë së lartë
HARTIMI I PROGRAMEVE ORIENTUESE TË PROVIMEVE TË  NIVELIT: 
 • “Shërbime mekatronike në automjete”, niveli IV në KSHK
 1. Emiranda Findiku, specialist i kategorisë së lartë
 2. Andrea Kërkeshi, specialist i kategorisë së lartë
 3. Matilda Luma, specialist i kategorisë së lartë
 4. Ervin Kola, specialist i kategorisë së mesme
 • “Termohidraulikë”, niveli IV në KSHK
 1. Mimoza Myderizi, specialist i kategorisë së Lartë
 2. Besnik Karaj, specialist i kategorisë së Lartë
 3. Rezana Lika (Bushi), specialist i kategorisë së mesme