AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim për fitues i datës 13 nëntor 2023, për bashkëpunëtorë për hartimin/rishikimin e 9 Programeve të Kurseve të Unifikuara të Formimit Profesional

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim për fitues i…
Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 6 nëntor 2023, si bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin/rishikimin e 9 Programeve të Kurseve të Unifikuara të Formimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e programit të Kursit të Unifikuar “Instalim i paneleve diellore fotovoltaike”. 1. Emanuela Shkupi (specialiste e kategorisë së lartë) 2. Xhiana Lapi (specialiste e kategorisë së mesme) 3. Myzejen Menkulazi (specialiste e kategorisë së lartë) 4. Pamela Balliju (specialiste e kategorisë së lartë) Për hartimin e programit të Kursit të Unifikuar “Berber”. Nuk plotësohet numri minimal i kandidatëve dhe afati i aplikimit shtyhet deri më dt. 20 nëntor 2023, ora 16.00 Për hartimin e programit të Kursit të Unifikuar “Recepsion”. 1. Besim Xhaja (specialist i kategorisë së lartë) 2. Flutura Vaqarri (specialiste e kategorisë së lartë) 3. Donald Vogli (specialist i kategorisë së lartë) 4. Fjorentina Kushta (specialiste e kategorisë së lartë) Për hartimin e programit të Kursit të Unifikuar “Pasticier”. 1. Tauland Nurçe (specialist i kategorisë së lartë) 2. Flutura Vaqarri (specialise e kategorisë së lartë) 3. Mukades Memajdini (specialiste e kategorisë së lartë) Për rishikimin e programit të Kursit të Unifikuar “Instalime dhe mirëmbajtje hidraulike”. 1. Mimoza Myderizi (specialiste e kategorisë së lartë) 2. Ilir Agolli (specialist i kategorisë së ulët) 3. Bledar Kërkeza (specialist i kategorisë së ulët) Për rishikimin e programit të Kursit të Unifikuar “Instalim dhe mirëmbajtje të sistemeve ngrohje-ftohje”. 1. Mimoza Myderizi (specialiste e kategorisë së lartë) 2. Pamela Balliju (specialiste e kategorisë së lartë) 3. Ilir Agolli (specialist i kategorisë së ulët)