AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i datës 1 Nentor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 23Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Mirembajtje dhe riparime mekanike “niveli III në KSHK, […]

Njoftim fituesish i datës 1 Nëntor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Modelim” […]

Njoftim fituesish i datës 18 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e bankave të testeve për kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 1 Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  bankave të testeve për kualifikimet profesionale ”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e bankës së testeve për kualifikim profesional […]

Njoftim fituesish i datës 8 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 26 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Mobileri dhe tapiceri“niveli III në KSHK, (rishikim) […]

Njoftim fituesish i dates 8 Tetor 2018 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e kurseve te unifikuara te formimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të kurseve te unifikuara të formimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Programit te Kursit te unifikuar te formimit profesional ne […]

Njoftim fituesish i datës 8 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e bankave të testeve për kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 1 Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  bankave të testeve për kualifikimet profesionale ”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e bankës së testeve për kualifikim profesional […]

Njoftim fituesish i datës 8 Tetor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e programeve orientuese

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 1 Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  programeve orientuese ”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin profesional “Zhvillim Website” […]

Njoftim fituesish i dates 28 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e skeletkurrikulave te arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e skeletkurrikulit te ri te profilit mesimor “Kerkim shpim dhe shfrytezim nafte, gazi […]

Njoftim fituesish i dates 28 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore per rishikimin e skeletkurrikulave te arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për rishikimin e skeletkurrikulit te profilit mesimor “Sherbime xhenerike” Niveli II i AP, te drejtimit […]

Njoftim fituesish i dates 28 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e materialeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e materialit mesimor “Zoohigjene”, […]

Njoftim fituesish i dates 28 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e kurseve te unifikuara te formimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të kurseve te unifikuara të formimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Programit te Kursit te unifikuar te formimit profesional ne […]

Njoftim fituesish i datës 21 Shtator 2018 – We are looking for an IT expert for the project ”EPALE National Support Services” in Albania

Mbështetur në njoftimin e datës 29 gusht 2018 “We are looking for an IT expert for the project EPALE National Support Services in Albania”  shpallet fituese kandidatja e mëposhtme: Alketa Sulo Tiranë, 21 Shtator 2018​