AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i datës 05 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2018

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 05 shkurt 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019: Për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 së drejtimit mësimor “Shërbime sociale dhe shëndetësore”, Niveli […]

Njoftim fituesish i datës 05 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019: Për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Mekanikë”, Niveli I. 1. Vojsava Delilaj 2. Nexhmi Ferhati 3. […]

Njoftim fituesish i datës 05 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 29 janar 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shtrim dhe veshje me pllaka”, niveli  III  në KSHK, (rishikim)     […]

Njoftim fituesish i datës 5 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019: Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 “Detari”, Niv. III 1. Llambi Huta […]

Njoftim fituesish i datës 30 Janar 2018 – We are looking for a local interpreter/translator Albanian – English and vice versa, of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania

Mbështetur në njoftimin e datës 15 Janar 2018 “We are looking for a local interpreter/translator Albanian – English and vice versa, of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania”  shpallet fitues kandidatja e mëposhtme: ERMIRA AGOLLi Tiranë, 30 Janar 2018

Njoftim fituesish i datës 13 Nëntor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në rishikimin e skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 Tetor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të  skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 dhe vendosi të shpallë fitues : Për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 “Gjeodezi”, Niv. […]

Njoftim fituesish i datës 30 Tetor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 19 Shtator dhe 18 Tetor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional: Për lëndën profesionale “Kontabilitet dhe ligjshmëri bujqësore”, kl.13, (68 […]

Njoftim fituesish i datës 30 Tetor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në rishikimin e skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 19 Shtator dhe 18 Tetor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të  skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 dhe vendosi të shpallë fitues : Për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin […]

Njoftim fituesish i datës 30 Tetor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator dhe 18 Tetor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Detari”, Niveli IV në KSHK, “Elektroteknikë” Niveli II në KSHK, “Mekanikë” Niveli II në KSHK (rishikim), “Shërbime […]

Njoftim fituesish i datës 30 tetor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në hartimin e skeltkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 19 Shtator dhe 18 Tetor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 dhe vendosi të shpallë fitues : Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin […]

Njoftim fituesish i datës 30 Tetor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator dhe 18 Tetor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e programeve orientuese për provimet përfundimtare për […]

Njoftim fituesish i datës 7 Tetor – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018

Mbi bazën e njoftimit të datës 30 shtator 2016 Komisioni  pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 “Hoteleri-Turizem”, Niveli I. Mirela Andoni Albana Beqiri Flutura Vaqarri Albana Pelivani Për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin […]