AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i datës 18 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Makinat metalpunuese”  Niveli III në KSHK (rishikim) 1.Jovan […]

Njoftim fituesish i datës 11 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 4 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Detari Niveli III Shtyhet […]

Njoftim fituesish i datës 11 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 4 Shkurt 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Sigurime”, niveli IV në KSHK, (rishikim) 1.Jonida […]

Njoftim fituesish i datës 8 Shkurt 2019 – Kërkohet punonjës pastrimi/ sanitar” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë).

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 28 Janar 2019 “Kërkohet punonjës pastrimi/ sanitar” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë),  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve,  dhe vendosi të shpallë fitues: Znj. Këze Tako Tiranë më 8 Shkurt 2019

Njoftim fituesish i datës 5 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 21 Janar 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Tekonologjia e perpunimit te naftes“niveli III në […]

Njoftim fituesish i datës 28 Janar 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 21 Janar 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Modelim“niveli III në KSHK, (rishikim) Anila Zajmi […]

Njoftim fituesish i datës 14 Janar 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Janar 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Rrobaqepsi“niveli III në KSHK, (rishikim) Anila Zajmi […]

Njoftim fituesish i dates 12 Nentor 2018 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Komisioni  pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional në profesionin “Mobilieri” 1.Majlinda Sekja 2.Petrit Gorenca 3.Remzi Rokonanaj Tirane me 12 Nentor 2018

NJOFTIM FITUESISH i datës 8 Nentor 2018, në kuadër të aktivitetit promovues mbi praktikat më të mira në të nxënit e të rriturve.

Mbështetur në njoftimin e datës 1 Nëntor 2018 – “Kërkohet përkthyes për të ofruar përkthimin simultan, Anglisht-Shqip dhe anasjelltas” shpallet  fitues kandidatja e mëposhtme: Ermira Agolli në përkthimin simultan, Anglisht – Shqip dhe anasjelltas, e cila do të përkthejë në datën 9 Nëntor 2018.  Tiranë, 08 Nëntor 2018

Njoftim fituesish i dates 5 Nentor 2018 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e kurseve te unifikuara te formimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 25 Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të kurseve te unifikuara te Arsimit Profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional në […]

Njoftim fituesish i dates 5 Nentor 2018 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 25 Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit te materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e materialit mësimor “Teknologji […]

Njoftim fituesish i datës 1 Nentor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 23Tetor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Mirembajtje dhe riparime mekanike “niveli III në KSHK, […]