AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 25 Tetor 2019 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 tetor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021,

komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

 • Për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Ferma bujqësore dhe blegtorale” Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Bujqësi”.                                                                                                               

1. Zoje Kryekurti

2. Suela Zylaj

3. Terezina Vukzaj

4. Veronika Baboci

 • Për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shërbime bankare”, Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”.

1. Alma Ferhati

2. Lindita Dhima

3. Elona Hoxha

 • Për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Makina metalpunuese”, Niveli II i AP, të drejtimit mësimor “Mekanikë”.

1. Bashkim Shkembi

2. Fabian Saraci

3. Nexhmi Ferhati

4. Vojsava Delilaj

 • Për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Sipërmarrje e agjencisë turistike”, Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”.

Shtyhet deri me date 31.10.2019

 

Tirane me 25 Tetor 2019