AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i dates 24 Mars 2020- “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e përshkrimit të kualifikimit “Tregeti″

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 12 mars 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e përshkrimit të kualifikimit “Tregeti″, Niveli IV në KSHK, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Anila Nanaj (specialist i kategorisë së lartë) Florie Bega (specialist […]

Njoftim fituesish i dates 19 Mars 2020 – “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 1 materiali mësimor për lëndën profesionale e mëposhtme”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 09 mars 2020: “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 1 materiali mësimor për lëndën profesionale të mëposhtme”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë […]

Njoftim fituesish i datës 9 Mars 2020 – ës 20 Shkurt 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 7 skeletkurrikulit të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 Shkurt 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 7 skeletkurrikulit të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Mekanikë”, Niveli […]

Njoftim fituesish i dates 9 Mars 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 4 materialeve mësimore për lëndët profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 Shkurt 2020: “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 4 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë […]

Njoftim fituesish i dates 14 Shkurt 2020 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te pershkrimeve te kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 10 janar 2020 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  përshkrimeve të kualifikimeve profesionale                 “Sherbim kujdesi per femije”niveli  III  në KSHK (rishikimim) “Tregti”, Niv IV ne KSHK (rishikim) Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues […]

Njoftim fituesish i dates 14 shkurt 2020 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e rishikimit te programit orientues per kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 9 Janar 2020, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit  të programeve orientuese për kualifikimet profesionale, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për rishikimin e programit orientues per kualifikimin profesional […]

Njoftim fituesish i dates 14 shkurt 2020 – Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e programit orientues te matures shteterore

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 9 Janar 2020, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën ehartimin e programit orientues te matures shteterore, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e programit orientues te Matures Shteterore Profesionale […]

Njoftim fituesish i dates 30 Janar 2020 – Kerkohet punonjes pastrimi me kontrate te perkohshme

Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, mbasi mori ne shqyrtim dosjet e aplikanteve vendosi te shpalle fitues per pozicionin e punes Punonjes Pastrimi me kontrate te perkohshme Znj.Keze Tako Tirane me 30 Janar 2020

Njoftim fituesish i datës 30 Janar 2020 – Kerkohet “ARKIVIST/PROTOKOLLIST”

Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, mbasi mori ne shqyrtim dosjet e aplikanteve vendosi te shpalle fitues per pozicionin e punes Arkivist/Protokollist me kontrate te perkohshme Z. Musa Coha Tirane me 30 Janar 2020

Njoftim fituesish i datës 25 Nëntor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e programeve orientuese të kurseve të unifikuara në formimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 nëntor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese të kurseve te unifikuara në formimin profesional, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e […]

Njoftim fituesish i datës 15 Nëntor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Nëntor 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Shërbime bankare” Niveli IV në KSHK 1. Geis Çeku […]

Njoftim fituesish i datës 4 Nëntor 2019 – Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 28 tetor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  përshkrimeve të kualifikimeve profesionale                 “Prodhim bimor”niveli  III  në KSHK, Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit […]