AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i datës 21 Janar 2021– Kerkohet “ARKIVIST/PROTOKOLLIST”

Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, mbasi mori ne shqyrtim dosjet e aplikanteve vendosi te shpalle fitues per pozicionin e punes Arkivist/Protokollist me kontrate te perkohshme, Zj. Kledisa Karaj. Tirane, me 21 Janar 2021

Njoftim fituesish i datës 21 Janar 2021– Kerkohet “PUNONJES PASTRIMI”

Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, mbasi mori ne shqyrtim dosjet e aplikanteve vendosi te shpalle fitues per pozicionin e punes PUNONJES PASTRIMI me kontrate te perkohshme, Zn. Keze Tako. Tirane, me 21 Janar 2021

Njoftim fituesish i dates 21 Janar 2021-Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të Matures Shteterore profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Janar 2021 per bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të Matures Shteterore profesionale, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Per hartimin e programit orientues per Maturen Shteterore profesionale“Sherbime te […]

Njoftim fituesish i dates 23 Nentor 2020 – per bashkëpunetorë per hartimin e Programit të Kursit të Unifikuar të Formimit Profesional “Manikyr pedikyr

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 17 Nentor 2020 per Shtyrjen e afatit te aplikimit per bashkëpunetorë per hartimin e Programit të Kursit të Unifikuar të Formimit Profesional “Manikyr pedikyr”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin […]

Njoftim fituesish i dates 17 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e 9 materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional

Bazuar ne njoftimin e AKAFPK-se se dates 5 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e 9 materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional , komsioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikanteve vendosi te shpalle fitues: “Drejtimi, ligjshmëria dhe ekonomia në bujqësi”, kl 13”, (96 orë), të drejtimit mësimor “Bujqësi”, Niveli […]

Njoftim fituesish i dates 17 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e programeve te kurseve te unifikuara

Bazuar ne njoftimin e AKAFPK-se se dates 5 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e programeve te kurseve te unifikuara, komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues: Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Manikyr dhe pedikyr”. Shtyhet per mungese te aplikuesve Bashkëpunëtorë për hartimin e […]

Njoftim fituesish i dates 16 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te pershkrimeve te kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 09 Nentor 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në hartimin e pershkrimit te kualifikimit te profesioneve” komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë fitues: Përpunim druri”, Niveli II në KSHK    (rishikim) 1. Petref Mezini (Kategori e ulet) 2. Agim Ahmeti (Kategori e larte) 3. Majlinda Sekja(Kategori e larte) 4. […]

Njoftim fituesish i dates 11 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartim programesh orientuese te kurseve te unifikuara

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 3 Nentor 2020: “Kerkohen bashkepunetore per hartim programesh orientuese te kurseve te unifikuara në FormiminProfesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit orientues të kursit te unifikuar të […]

Njoftim fituesish i dates 19 Tetor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e standartit te profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 11 Tetor 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në hartimin e standardit të profesionit” komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e standardit të profesionit ” Kujdes per te moshuar ” Arkida Hysenaj specialist i kategorise se larte Redinela Azizaj specialist i kategorise se larte Marinela […]

Njoftim fituesish i dates 15 tetor 2020 – Për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 2 Tetor 2020: “Për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022 (në vijim të njoftimit të datës 21 shtator 2020)”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë […]

Njoftim fituesish i dates 15 Tetor 2020 – Shtyrje e afatit të aplikimit për bashkëpunetorë  hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 2 Tetor 2020: “Shtyrje e afatit të aplikimit për bashkëpunetorë  hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional (në vijim të njoftimet të dt.21 Shtator 2020)”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me […]

Njoftim fituesish i dates 2 Tetor 2020 – Kërkohen bashkëpunetorë  hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 21 Shtator 2020: “Kërkohen bashkëpunetorë  hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për lëndën profesionale Agroturizëm”, kl.12, (102 orë), […]