AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 24 Janar 2022 – Kerkohen bashkepunetore te jashtem per hartimin e programeve orientuese per provimin e nivelit te kualifikimit profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 17 Janar 2022 ” per hartimin e programeve orientuese per provimin e nivelit te kualifikimit profesional ” vendosi te shpalle fitues:

Punime dekorative dhe bojatisje, Niv III ne KSHK

 1. Silvana Pavaci – Specialist i kategorise se Larte
 2. Safie Sina – Specialist i kategorise se Larte
 3. Adriana Lajthia -Specialist i kategorise se Ulet

Sherbime Karrocerie, Niv III ne KSHK

 1. Bashkim Shkembi – Specialist i kategorise se Larte
 2. Fabian Saraci – Specialist i kategorise se Larte
 3. Nexhmi Ferhati – Specialist i kategorise se Larte

Per rishikimin e programeve orientuese per provimin e nivelit te kualifikimit profesional:

Sherbime mjetesh transporti Niv II ne KSHK

 1. Bashkim Shkembi – Specialist i kategorise se Larte
 2. Fabian Saraci – Specialist i kategorise se Larte
 3. Nexhmi Ferhati – Specialist i kategorise se Larte
 4. Emiranda Finduku (Spahiu) – Specialist i kategorise se Larte

Termohidraulike Niv II ne KSHK shtyhet deri ne daten 28.01.2022 ora 14:00

Sherbime kujderi per te moshur Niv III ne KSHK

 1. Sadie Qinani – Specialist i kategorise se Mesme
 2. Elidona Ukshini – Specialist i kategorise se Mesme
 3. Anita Gjoka – Specialist i kategorise se Larte

Gjeodezi Niv IV ne KSHK shtyhet deri ne daten 28.01.2022 ora 14:00.

 

Tirane me 24 Janar 2022