AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim për fitues i datës 22 prill 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e Standardit të Profesionit “Mësimdhënës të kulturës profesionale në AFP”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 12 Prill 2022: “Për hartimin e Standardit të Profesionit “Mësimdhënës të kulturës profesionale në AFP”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për hartimin e Standardit të Profesionit “Mësimdhënës të kulturës profesionale […]

Njoftim fituesish i dates 19 prill 2022 – Kërkohen bashkepunetore per hartimin e Programeve Orientuese per provime te niveleve te Kualifikimeve Profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Prill 2022: “Për hartimin e hartimin e Programeve Orientuese per provime te niveleve te Kualifikimeve Profesionale, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programeve Orientuese per provime te […]

Njoftim fituesish i dates 17 Mars 2022- kerkohen bashkepunetore per hartimin e standardit te Kualifikimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 7 Mars 2022: “Për hartimin e standardit te Kualifikimit Profesional “Pyje” Niveli II ne KSHK (rishikim), komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Abdulla Diku – Specialist i Nivelit te Larte Majlinda Sekja […]

Njoftim për fitues i datës 03 mars 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 3 skeletkurrikulave të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 14 Shkurt 2022: “Për rishikimin e 3 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:  Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Muratim dhe […]

Njoftim për fitues i datës 03 mars 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 4 Materialeve mësimore të lëndëve të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 21 Shkurt 2022: “Për hartimin e 4 Materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve të skeletkurrikulave të arsimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:  Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të […]

Njoftim për fitues i datës 03 mars 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 1 skeletkurrikuli të ri të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 14 Shkurt 2022: “Për hartimin e 1 skeletkurrikuli të ri të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:  Bashkëpunëtorë për hartimin e Skeletkurrikulit të ri të […]

Njoftim fituesish i dates 24 Janar 2022 – Kerkohen bashkepunetore te jashtem per hartimin e programeve orientuese per provimin e nivelit te kualifikimit profesional

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 17 Janar 2022 ” per hartimin e programeve orientuese per provimin e nivelit te kualifikimit profesional ” vendosi te shpalle fitues: Punime dekorative dhe bojatisje, Niv III ne KSHK Silvana Pavaci – Specialist i kategorise se Larte Safie Sina – Specialist i kategorise […]

Njoftim fituesish i dates 23 Shkurt 2022 – Per bashkepunetore te jashtem në fushën e hartimit të standardit të profesionit

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates  14 Shkurt 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesionit vendosi te shpalle fitues: Motorrist,  Fuat Sinaj – Specialist i Nivelit te Larte Shpetim Xhetani – Specialist i Nivelit te Larte Fabian Saraci- Specialist i Nivelit te Larte […]

Njoftim fituesish i dates 23 Shkurt 2022 – Per bashkepunetore te jashtem në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates  14 Shkurt 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional vendosi te shpalle fitues: Mekanikë, niveli II  në KSHK, (rishikim) Fuat Sinaj – Specialist i Nivelit te Larte Evgjeni Sinanaj – Specialist i Nivelit te Larte Artur Hoxha […]

Njoftim fituesish i dates 7 Shkurt 2022 – Per bashkepunetore te jashtem per rishikimin e programeve orientuese te provimit te Matures Shteterore Profesionale

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 31 Janar 2022 ”  per rishikimin e programeve orientuese te provimit te Matures Shteterore Profesionale  ” vendosi te shpalle fitues: Gjeodezi Xhevair Aliaj -Specialist i nivelit te larte Kliton Nenaj -Specialist i nivelit te larte Vjollca Drazhi -Specialist i nivelit te mesem Tirane […]

Njoftim fituesish i dates 7 Shkurt 2022-Per bashkepunetore te jashtem per rishikimin e programeve orientuese per provimin e nivelit te kualifikimit profesional

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 31 Janar 2022 ” per rishikimin e programeve orientuese per provimin e nivelit te kualifikimit profesional ” vendosi te shpalle fitues: Gjeodezi Niv IV ne KSHK Xhevair Aliaj -Specialist i nivelit te larte Kliton Nenaj -Specialist i nivelit te larte Vjollca Drazhi -Specialist […]

Njoftim fituesish i dates 31 Janar 2022-Per bashkepunetore te jashtem per rishikimin e programeve orientuese per provimin e nivelit te kualifikimit profesional

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 24 Janar 2022 ” per rishikimin e programeve orientuese per provimin e nivelit te kualifikimit profesional ” vendosi te shpalle fitues: Termohidraulike Niv II ne KSHK Besnik Karaj -Specialist i nivelit te larte Rezana Bushi (Lika) -Specialist i nivelit te mesem Mimoza Myderizi […]