AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i dates 12 korrik 2021 – Kerkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të profesionit

Bazuar ne njoftimin e ne faqen e AKAFPK-se, njoftim i dates 5 korrik 2021 per bashkepunetore te jashtem ne fushen e hartimit te standardit te profesionit, komisioni i mbledhur pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues: Peshkatar Nazmi Kokomani – Specialist i kategorise se Larte Hamdi Domi- Specialist i kategorise se Larte Llambi […]

Njoftim fituesish i dates 22 korrik 2021 – per bashkepunetore te jashtem ne fushen e hartimit te standardit te profesionit

Bazuar ne njoftimin e ne faqen e AKAFPK-se, njoftim i dates 13 korrik 2021 per bashkepunetore te jashtem ne fushen e hartimit te standardit te profesionit, komisioni i mbledhur pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues: Veteriner i mesem Erion Cani – Specialist i kategorise se Larte Veronika Baboci- Specialist i kategorise se […]

Njoftim fituesish i dates 21 Maj 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e standardit te profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 12 Maj 2021: “per hartimin e standardit te profesionit”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Hidraulik Ilir Agolli Specialist i kategorise se ulet Mimoza Myderizi Specialist i kategorise se larte Besnik Karaj […]

Njoftim fituesish i dates 26 Prill 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e programit orientues të nivelit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 19 Prill2021: “per hartimin e programit orientues të nivelit”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Mirëmbajtje ndërtesash, Niveli III në KSHK Adriana Lajthia Specialiste e kategorise se Ulet Silvana Pavaci Specialiste e […]

Njoftim fituesish i dates 12 Prill 2021 – për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 31 Mars 2021 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për  rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022”, komisioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë bashkëpunëtorë fitues për hartimin e lëndëve të mëposhtme: Për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Rrjete të dhënash”, Niv. IV i […]

Njoftim fituesish i dates 12 Prill 2021-Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e një skeletkurrikuli te ri

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 31 Mars 2021 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e një skeletkurrikuli te ri”, komisioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë bashkëpunëtorë fitues për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Programim”, Niv. IV i KSHK (në drejtimin “Teknologji informacioni dhe komunikimi”):  Kleona Elezaj  Specialist i […]

Njoftim fituesish i dates 29 Mars 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e pershkrimit te kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 19 Mars 2021: “për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: “Ekonomi-Biznes”,  niveli II  në KSHK, (rishikim) Elona Hoxha Specialiste e kategorise se Larte Alma Ferhati Yzeiri  […]

Njoftim fituesish i dates 25 Mars 2021 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 24 Mars 2021 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale ”, komisioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë bashkëpunëtorë fitues për hartimin e lëndëve të mëposhtme:  Instalim dhe mirëmbajtje e linjave të TU dhe TL Niveli III në KSHK Myzejen Menkulazi(Specialiste e […]

Njoftim fituesish i dates 17 Mars 2021 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 8 Mars 2021 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale ”, komisioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë bashkëpunëtorë fitues për hartimin e lëndëve të mëposhtme:  Instalim elektrik civil dhe industrial Niveli III në KSHK Myzejen Menkulazi(Specialiste e kategorise se larte) Emanuela […]

Njoftim fituesish i dates 8 Mars 2021 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 1 Mars 2021 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale ”, komisioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë bashkëpunëtorë fitues për hartimin e lëndëve të mëposhtme:  Tekstil Niveli III në KSHK Teodora Dashi specialist i kategorise se mesme Lejla Hakiraj specialist i […]

Njoftim fituesish i dates 1 Mars 2021- Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 8 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 15 Shkurt 2021 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 8 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”, komisioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë bashkëpunëtorë fitues për hartimin e lëndëve të mëposhtme:  “Edukimi shëndetësor dhe higjiena”, 11, (68 orë), të drejtimit […]

Njoftim fituesish i dates 18 shkurt 2021 – Për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022

Bazuar në njoftimet e AKAFPK-së të datës 03 Shkurt 2021: “Për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022”, dhe të datës 11 Shkurt 2021 “Për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për rishikimin e një skeletkurrikuli të arsimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të […]