AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim për fitues i datës 22 Nëntor 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 2 Programeve të Kurseve të Unifikuara të Formimit Profesional

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim për fitues i…
Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Nëntor 2022: “Për hartimin e 2 programeve të kurseve të unifikuara të formimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: 1. Bashkëpunëtorë për hartimin e programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Poligrafi”. 1. Dashamir Kumi (specialist i kategorisë së lartë) 2. Esat Vladi (specialist i kategorisë së mesme) 3. Adnan Zaloshnja (specialist i kategorisë së lartë) Bashkëpunëtorë për hartimin e programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Punim xhami”. 1. Silvana Pavaci (specialiste e kategorisë së lartë) 2. Safie Sina (specialiste e kategorisë së lartë) 3. Adriana Lajthia (specialiste e kategorisë së ulët)