AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim për fitues i datës 22 Nëntor 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 6 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2022-23

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim për fitues i…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Nëntor 2022: “Për për rishikimin e 6 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2022-23”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:
1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Teknologji e përpunimit të brumërave”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Teknologji ushqimore”. 1. Alma Caka (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Edlira Dallo (specialiste e kategorisë së lartë)
3. Liljana Gaba (specialiste e kategorisë së lartë)
4. Aida Gjinaj (specialiste e kategorisë së lartë)
5. Fatbardha Sula (specialiste e kategorisë së lartë)
6. Eroina Sheshi (specialiste e kategorisë së lartë)

Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Teknologji e përpunimit të qumështit”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Teknologji ushqimore”. 1. Alma Caka (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Edlira Dallo (specialiste e kategorisë së lartë)
3. Liljana Gaba (specialiste e kategorisë së lartë)
4. Hyrie Lasku (specialiste e kategorisë së lartë)


Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Karpenteri, hekurkthim dhe betonim”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Ndërtim”. 1. Silvana Pavaci (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Safie Sina (specialiste e kategorisë së lartë)
3. Adriana Lajthia (specialiste e kategorisë së ulët)


Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Mobileri dhe tapiceri”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Përpunim druri”. 1. Majlinda Sekja (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Genci Ceni (specialist i kategorisë së lartë)
3. Flora Toska (specialiste e kategorisë së lartë)


Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Peshkim”, Niv. III i KSHK, të drejtimit mësimor “Detari”. 1. Ylli Qevani (specialist i kategorisë së lartë)
2. Gazmend Sina (specialist i kategorisë së lartë)
3. Llambi Huta (specialist i kategorisë së lartë)

Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Shërbime sociale dhe shëndetësore”, Niv. II i KSHK. 1. Sadie Qenani (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Elidona Ukshini (specialiste e kategorisë së lartë)
3. Anita Gjoka (specialiste e kategorisë së lartë)