AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 22 nëntor 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në Hartimin e Programeve Orientuese të kualifikimeve Profesionale, të nivelit IV në KSHK

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…
Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 9 nëntor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Programeve Orientuese të kualifikimeve Profesionale, të nivelit IV në KSHK: Administrim zyre, Multimedia dhe Programim, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për Hartimin e Programit Orientues të Kualifikimit Profesional “Administrim zyre”, të nivelit IV në KSHK:
 1. Anila Nanaj (Bani) – specialist i kategorisë së lartë
 2. Florije Begaj – specialist i kategorisë së lartë
 3. Silvana Kotja – specialist i kategorisë së lartë
Për Hartimin e Programit Orientues të Kualifikimit Profesional “Multimedia”, të nivelit IV në KSHK:
 1. Elida Mesi – specialist i kategorisë së lartë
 2. Ornela Lala – specialist i kategorisë së mesme
 3. Loreta Polaj – specialist i kategorisë së mesme
Për Hartimin e Programit Orientues të Kualifikimit Profesional “Programim”, të nivelit IV në KSHK:
 1. Elida Mesi – specialist i kategorisë së lartë
 2. Ornela Lala – specialist i kategorisë së mesme
 3. Loreta Polaj – specialist i kategorisë së mesme
Tiranë më, 22 Nëntor 2022