AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i datës 18 maj 2017 – Për përkthyes simultan, Anglisht-Shqip dhe anasjelltas.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 10 maj 2017 “Kërkohet përkthyes për të ofruar përkthimin simultan, Anglisht-Shqip dhe anasjelltas“,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si  bashkëpunëtorë të jashtëm në përkthimin simultan Anglisht-Shqip dhe anasjelltas në daten 19 Maj 2017 dhe vendosi të shpallë fitues: Ermira Agolli. Tiranë, më 18 maj […]

Njoftim i datës 12 maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 2 dhe 3 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Gjeodezi”, niveli IV  në KSHK , “Muratim-suvatim,”, niveli III në KSHK (rishikim), “Veterinari” niveli IV, në KSHK (rishikim) dhe vendosi të shpallë fitues […]

Njoftim fituesish i datës 02 Maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 25 prill 2017, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale,“Teknologji bujqësore”, Niveli i III në KSHK, “Muratim-suvatim”,Niveli i III në KSHK (rishikim) , “Prodhime druri gjysmë të gatshme”, Niveli i III në KSHK […]

Njoftim fituesish i datës 25 Prill 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 prill 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale,“Teknologji bujqësore”, Niveli i III në KSHK, “Muratim-suvatim”,Niveli i III në KSHK (rishikim) , “Prodhime druri gjysmë të gatshme”, Niveli i III në KSHK (rishikim), […]

Njoftim fituesish i datës 13 Prill 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e programit të kursit profesional,“Administrator Ndërtesash”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 5 prill 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e programit të kursit profesional,“Administrator Ndërtesash” dhe vendosi të shpallë fitues : 1. Vladimir Jovani 2. Kliton Nanaj 3. Erjon Lala   Tiranë më 13 Prill 2017

Njoftim fituesish i datës 10 prill 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim programi orientues të nivelit në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 3 prill 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim programi orientues të nivelit në arsimin profesional,“Mekatronikë” Niveli II, dhe vendosi të shpallë fitues : 1. Zamir Lacej 2. Lubjan Pajovi Tiranë, më 10 Prill 2017

Njoftim fituesish i datës 10 Prill 2017 – We are looking for an External Adult Learning Domestic Expert of the European Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) in Albania

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 3 prill 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për ekspert lokal për projektin EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe ), dhe vendosi të shpallë fitues : Elsa Denaj   Tiranë më 10 Prill 2017

Njoftim fituesish i datës 13 mars 2017 – për përkthyes në kuadër të projektit “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 mars 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si  bashkëpunëtorë të jashtëm për përkthimin simultant Anglisht-Shqip dhe anasjelltas në daten 16 Mars 2017 dhe vendosi të shpallë fitues: Ergys Bezhani Tiranë, më 13 mars 2017

Njoftim fituesish i datës 6 mars 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 27 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si  bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale dhe vendosi të shpallë fitues: 1. Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Ekonomi-Biznes”, niveli  II  në KSHK,  (rishikim) Anila Nanaj Ira Rroco Elona […]

Njoftim fituesish i datës 27 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e programit të kursit të formimit profesional për profesionin “kasap”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 20 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si  bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e programit të kursit të formimit profesional për profesionin “kasap” dhe vendosi të shpallë fitues: 1. Flutura Vaqarri 2. Genc Qordja 3. Bujar Aliko Tiranë më 27 shkurt […]

NJoftim fituesish i datës 27 shkurt 2017- për bashkëpunëtorë të jashtëm për të ofruar përkthimin e materialeve Anglisht-Shqip

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 20 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në përkthimin e materialeve nga Anglisht në Shqip në kuadër të projektit “Skemat e praktikës për punësimin e të rinjve në Shqipëri” zhvillon në datën 16 Mars 2017 , aktivitetin  përmbylles […]

Njoftim fituesish i datës 20 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimeve të programeve orientuese të niveleve në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 shkurt 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimeve të programeve orientuese të niveleve në arsimin profesional dhe vendosi të shpallë fitues: Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimet profesionale “Teknologji e përpunimit […]