AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i datës 17 Prill 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 03 Prill 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:   Për hartimin e programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional “Përpunim Druri” […]

Njoftim fituesish i datës 3 Prill 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 23 Mars 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 dhe vendosi të shpallë fitues: Për rishikimin e skeletkurrikulit të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 së drejtimit mësimor […]

Njoftim fituesish i datës 3 Prill 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 23 Mars 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shërbime elektroauto”  niveli III   në KSHK ( […]

Njoftim i datës 23 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave të reja të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 Mars 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave të reja të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 […]

Njoftim i datës 23 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 12 Mars 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shpim, shpim dhe shfrytëzim  nafte, gazi  dhe uji” , […]

Njoftim fituesish i datës 13 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 05 shkurt 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019: Për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 së profilit mësimor Prodhime druri gjysëm të gatshme”, […]

Njoftim fituesish i datës 13 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Mars 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional: Për lëndën profesionale “Ekonomi shëndeti”, kl.13, (96 orë), të drejtimit mësimor “Shërbime social shëndetësore”, […]

Njoftim fituesish i datës 05 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 05 shkurt 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartim programesh orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e  hartimit të programeve orientuese të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional: Hoteleri – Turizëm Shërbime Mjetesh Transporti […]

Njoftim fituesish i datës 05 Mars 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2018

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 05 shkurt 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019: Për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 së drejtimit mësimor “Shërbime sociale dhe shëndetësore”, Niveli […]

Njoftim fituesish i datës 05 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019: Për rishikimin e skeletkurrikulës së drejtimit mësimor “Mekanikë”, Niveli I. 1. Vojsava Delilaj 2. Nexhmi Ferhati 3. […]

Njoftim fituesish i datës 05 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 29 janar 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Shtrim dhe veshje me pllaka”, niveli  III  në KSHK, (rishikim)     […]

Njoftim fituesish i datës 5 Shkurt 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2018  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019: Për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019 “Detari”, Niv. III 1. Llambi Huta […]