AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 11 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 4 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

 • Për hartimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Detari Niveli III

Shtyhet deri ne daten 15/2/2019 ora 14:00

 • Për hartimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Metalurgji dhe fonderi Niveli II

1.Bashkim Shkembi

2.Fabian Saraci

3.Vojsava Delilaj

 • Për hartimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit Niveli II

Shtyhet deri ne daten 15/2/2019 ora 14:00

 • Për hartimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Mekanikë bujqësore Niveli II

Shtyhet deri ne daten 15/2/2019 ora 14:00

 • Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Tekstil konfeksion Niveli I

Shtyhet deri ne daten 15/2/2019 ora 14:00

 • Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Gjeologji miniera Niveli I

Shtyhet deri ne daten 15/2/2019 ora 14:00

 • Për rishikimin e programit orientues Teknologji informacioni dhe komunikimi Niveli I

Shtyhet deri ne daten 15/2/2019 ora 14:00

 • Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Pyje Niveli I

1.Elsa Bushati

2.Majlinda Sekja

3.Bilena Hyseni

4. Gjon Fierza

 • Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Silvikulturë Niveli II

1.Elsa Bushati

2.Majlinda Sekja

3.Bilena Hyseni

4. Gjon Fierza

 • Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Shërbime elektroauto Niveli II

1.Bashkim Shkembi

2.Fabian Saraci

3.Vojsava Delilaj

 • Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Prodhime druri gjysmë të gatshme Niveli II

Shtyhet deri ne daten 15/2/2019 ora 14:00

 • Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Shtrim dhe veshje me pllaka, Niveli II

Shtyhet deri ne daten 15/2/2019 ora 14:00

 • Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Muratim dhe suvatim Niveli II

Shtyhet deri ne daten 15/2/2019 ora 14:00

 • Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Teknologji e përpunimit të qumështit Niveli II

1.Driola Kadiu

2.Alma Caka

3.Liljana Gaba

4. Edlira Dallo

 • Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Teknologji e prodhimit të pijeve,Niveli II

1.Driola Kadiu

2.Alma Caka

3.Liljana Gaba

4. Edlira Dallo

 • Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Llogari Niveli III

1.Anila Nanaj

2.Florie Bega

3.Jonida Nano

 • Për rishikimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Shërbime bankare Niveli III

1.Anila Nanaj

2.Florie Bega

3.Jonida Nano

Tirane me 11 shkurt 2019