AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 18 Shkurt 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:

 • Për hartimin e materialit mësimor “Mbrojtje e kulturave drufrutore”, kl.12, (34 orë), të profilit mësimorë “Frutikulturë”,  Niveli II i AP.

1.Terezina Vukzaj

 • Për hartimin e materialit mësimor “Riprodhimi i kafsheve”, kl.11, (72 orë), të profilit mësimorë “Veterinari”,  Niveli III i AP.

1.Veronika Baboci

2.Suela Zylaj

 • Për hartimin e materialit mësimor “Njohuri për lëkurën”, kl.12, (68 orë), të profilit mësimorë “Galanteri”,  Niveli II i AP.

Anullohet

 • Për hartimin e materialit mësimor “Njohuri për mikroekonomi”, kl.10, (108 orë), të profilit mësimorë “Ekonomi bisnes”,  Niveli I i AP.

1.Florie Bega

2.Ermira Mani

3.Anila Nanaj

 • Për hartimin e materialit mësimor “Dendrologji”, kl.10, (72 orë), të drejtimit mësimorë “Pyje”,  Niveli I i AP.

1.Bilena Hysenaj

2.Gjon Fierza

 • Për hartimin e materialit mësimor “Hidraulik e zbatuar”, kl.10, (36 orë), të drejtimit mësimorë “Gjeodezi”,  Niveli III i AP.

1.Silvana Pavaci

 • Për hartimin e materialit mësimor “Nxjerrja e naftës,gazit dhe ujit”, kl.10, (72 orë), të drejtimit mësimorë “Kërkim shpim dhe shrytëzim nafte,gazi dhe uji”,  Niveli I i AP.

Shtyhet deri ne daten 22 Shkurt 2019 ora 14:00

 • Për hartimin e materialit mësimor “Sherbime mjetesh transporti”, kl.11, (68 orë), të drejtimit mësimorë “Shërbime mjetesh transporti”,  Niveli I i AP.

1.Bashkim Shkembi

2.Fabian Saraci

 

Tiranë më 18 shkurt 2019