AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i datës 6 shkurt 2017- për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të Bankës së testeve për kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të Bankës së testeve për kualifikimet profesionale: “Prodhime druri gjysëm të gatshme”, Niveli II “Mirëmbajtje dhe riparime mekanike”, Niveli II “Llogari”, Niveli III “Shërbime bankare”, Niveli III “Rrjete […]

Njoftim fituesish i datës 06 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional: “Peshkim” Niveli II, të drejtimit mësimor “Detari”. “Peshkim”, Niveli III, të drejtimit mësimor “Peshkim”. “Teknologji e pёrpunimit tё plastikës dhe gomës ”, […]

Njoftim fituesish i datës 6 shkurt 2017- për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 :

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2017,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 : “Shёrbime bankare”, Niveli III “Silvikulturё”, Niveli III “Gjeologji miniera” Niveli I “Mekanikë bujqësore” Niveli II Për […]

Njoftim fituesish i datës 06 shkurt 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimit profesional:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 janar 2017, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:  “Mbrojtje mjedisi pyjor”, niveli  IV  në KSHK, “Teknologji kimike ”, niveli  II  në KSHK,  (rishikim) “Tekstil- konfeksion”, niveli II në KSHK (rishikim) Për […]

Njoftim fituesish i datës 16 Janar 2017 – për përkthyes konsekutiv Gjermanisht-Shqip dhe anasjelltas

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 Janar 2017, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si përkthyes konsekutiv Gjermanisht-Shqip dhe anasjelltas në datat 17,18 dhe 19 Janar 2017, nga ora 09.00 deri në orën 16.00 si dhe përkthimin e materialeve të ndryshme , komisioni vendosi të shpallë fitues: 1. Znj. […]

Njoftim fituesish i datës 03 Nëntor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 26 Tetor 2016, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e HARTIMIT TË MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL: Për lëndën profesionale “Teknologji shtrim dyshemesh dhe veshje muresh”, kl.12 (68 orë), të […]

Njoftim fituesish i datës 02 Nëntor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,në bazë të njoftimit të datës 24 Tetor 2016, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Përpunim druri ”, (rishikim) niveli II, në KSHK Basri Tota Flora Toska Gezim Demiraj Petrit Gorenca Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Ndërtim”, (rishikim) […]

Njoftim fituesish i datës 02 Nëntor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale:

Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,në bazë të njoftimit të datë 17 Tetor 2016 dhe rishpalljes së njoftimit me procesverbal në datën 24 Tetor, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:  Për hartimin e programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale “Guide turistike”, Niveli II Beneta Bejleri Albana Beqiri 02 Nëntor 2016

Njoftim fituesish i datës 24 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 17 Tetor 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: Pyje (rishikim), Niveli II në KSHK Komisioni  pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për […]

Njoftim fituesish i datës 24 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale::

Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 17 Tetor 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale: Guidë Turistike , Niveli II Komisioni  pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shtyje njoftimin për […]

Njoftim fituesish i datës 14 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së , të datës 7 Tetor 2016 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale: 1. Pyje (rishikim), Niveli II në KSHK Komisioni  pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve, vendosi të shtyje njoftimin për fitues bashkëpunëtorë […]

Njoftim fituesish i datës 14 Tetor 2016 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional:

Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e HARTIMIT TË MATERIALEVE MËSIMORE NË MBËSHTETJE TË LËNDËVE MËSIMORE TË SKELETKURRIKULAVE TË ARSIMIT PROFESIONAL: Për lëndën profesionale “Tregti”, kl.12 (108 orë), të drejtimit mësimor “Tregti”, Niveli III. Komisioni  pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë […]