AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim Fituesish i datës 8 Qershor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 1 Qershor 2015 për bashkëpunim në fushën e rishikimin e skeletkurrikulave të drejtimit mësimor “Bujqësi” Niveli I, “Ndërtim” Niveli I dhe “Përpunim druri” Niveli I, hartimin e skeletkurrikulit të profilit “Sigurime” Niveli III, të drejtimit mësimor “Ekonomi -Biznes” si edhe ne hartimin e materialeve mësimore te  lëndëve profesionale “Arti minerar”, […]

Njoftim Fituesish i datës 1 Qershor 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 25 maj 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional të profilit “Sigurime” niveli III, të drejtimit mësimor “Ekonomi -biznes” dhe profilit “Metalurgji dhe fonderi” niveli II, të drejtimit mësimor “Mekanikë” si edhe për bashkëpunim në fushën e rishikimit te skeletkurrikulave ekzistuese të arsimit profesional  të […]

Njoftim i datës 25 maj 2015

Mbështetur në njoftimin e datës 18 maj 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te përshkrimit të profesioneve  të fushës së elektroteknologjisë si edhe të fushës se punimit të metaleve, të hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2015-2016 si edhe të hartimin e bankës se testeve, shpallen fitues kandidatët e mëposhtëm: Ervin Gjino Dorjan Lile […]

Njoftim i datës 18 Maj 2015, SHPALLJE FITUESISH, BASHKËPUNËTORË TË AKAFPK-së

Mbështetur në njoftimin e datës 11 maj 2015 për bashkëpunim në fushën e hartimit te bankës së testeve për kualifikimet profesionale: Elektronikë, Niveli I; Përpunim druri, Niveli I; Tekstil-konfeksione, Niveli I; Teknologji ushqimore, Niveli I; Shërbime sociale dhe shëndetsore, Niveli I; Recepsion, Niveli II si edhe në fushën e hartimit të programit orientues (teori dhe […]