AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i datës 20 Qershor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim përshkrimi të kualifikimeve profesionale:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 5 Qershor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “prodhim bimor”, Niveli III në KSHK  dhe vendosi të shtyjë njoftimin deri në datën 23.06.2017 ora 14:00. Tiranë më 20 qershor 2017

Njoftim fituesish i datës 12 Qershor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim banka testesh në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 5 Qershor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e bankës së testeve “Teknologji e përpunimit të brumërave”, Niveli II dhe vendosi të shtyjë njoftimin deri në datën 16.06.2017. Tiranë më, 12 Qershor 2017

Njoftim fituesish i datës 20 qershor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 Qershor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Teknologji e përpunimit të qumështit”, Niveli III në KSHK (rishikim) dhe vendosi të shpallë fitues : 1. Edlira Dallo 2. Rajmonda Gjana […]

Njoftim fituesish i datës 05 Qershor 2017 – për bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 29 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Prodhim bimor”, niveli III  në KSHK si dhe “Teknologji Bujqesore” niveli III ne KSHK dhe vendosi të shtyje njoftimin për hartimin e përshkrimit të […]

Njoftim fituesish i datës 05 qershor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 24 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional 1. Për lëndën profesionale “Teknologji e përpunimit të naftës”, kl.12 (68 orë), të profilit mësimor […]

Njoftim fituesish i datës 5 qershor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim banka testesh në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 29 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartim banka testesh në arsimin profesional “Gjeodezi”, Niveli III “Sigurime”, Niveli III “Zhvillim website”, Niveli III “Teknologji e përpunimit të qumështit”, Niveli II “Teknologji e përpunimit të brumërave”, Niveli […]

Njoftim fituesish i datës 05 qershor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 24 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2017-2018 në drejtimin mësimor “Tekstil Konfeksione” Niveli I dhe vendosi të shpallë fitues : 1. Adriana Cibaj 2. […]

Njoftim fituesish i datës 05 Qershor 2017 – për bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 24 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2017-2018 së profilit “Markshejderi” Niveli II, të drejtimit mësimor “Gjeologji miniera” , së profilit “Animim social”, Niveli II, të drejtimit mësimor “Shërbime […]

Njoftim fituesish i datës 18 maj 2017 – për bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 11 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale“Teknikë peshkimi” , niveli III  në KSHK , “Prodhim bimor” , niveli III në KSHK , “Teknologji Bujqësore”, niveli III në KSHK  dhe vendosi të shpallë […]

Njoftim fituesish i datës 18 maj 2017 – Për përkthyes simultan, Anglisht-Shqip dhe anasjelltas.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 10 maj 2017 “Kërkohet përkthyes për të ofruar përkthimin simultan, Anglisht-Shqip dhe anasjelltas“,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si  bashkëpunëtorë të jashtëm në përkthimin simultan Anglisht-Shqip dhe anasjelltas në daten 19 Maj 2017 dhe vendosi të shpallë fitues: Ermira Agolli. Tiranë, më 18 maj […]

Njoftim i datës 12 maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 2 dhe 3 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale “Gjeodezi”, niveli IV  në KSHK , “Muratim-suvatim,”, niveli III në KSHK (rishikim), “Veterinari” niveli IV, në KSHK (rishikim) dhe vendosi të shpallë fitues […]

Njoftim fituesish i datës 02 Maj 2017 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 25 prill 2017, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale,“Teknologji bujqësore”, Niveli i III në KSHK, “Muratim-suvatim”,Niveli i III në KSHK (rishikim) , “Prodhime druri gjysmë të gatshme”, Niveli i III në KSHK […]