AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 05 qershor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 24 maj 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

1. Për lëndën profesionale “Teknologji e përpunimit të naftës”, kl.12 (68 orë), të profilit mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës”, Niveli II.

2. Për lëndën profesionale “Teknologjia e përpunimit të qumështit”, kl.12 (170 orë), të profilit mësimor “Teknologjia e përpunimit të qumështit”, Niveli II.

3. Për lëndën profesionale “Teknikë ndërtimi me elemente projekti”, kl.13, (68 orë), të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niveli III.

4. Për lëndën profesionale “Detale makinash”, kl.13 (102 orë), të drejtimit mësimor “Mekanikë”, Niveli III.

dhe vendosi të shpallë fitues :

Për hartimin e materialeve mësimore “Teknologji e përpunimit të naftës”, kl.12 (68 orë), të profilit mësimor “Teknologji e përpunimit të naftës”, Niveli II:

1. Lindita Hoxhaj

Për hartimin e materialeve mësimore “Teknologjia e përpunimit të qumështit”, kl.12 (170 orë), të profilit mësimor “Teknologjia e përpunimit të qumështit”, Niveli II :

1. Liliana Gaba (Miftari)

Për hartimin e materialeve mësimore “Teknikë ndërtimi me elemente projekti”, kl.13, (68 orë), të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niveli III :

1. Silvana Pavaci

Për hartimin e materialeve mësimore “Detale makinash”, kl.13 (102 orë), të drejtimit mësimor “Mekanikë”, Niveli III :

1. Vojsava Delilaj

2. Bashkim Shkëmbi

 

Tiranë më 05 Qershor 2017