AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i datës 30 Tetor 2017 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale:

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i datës…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator dhe 18 Tetor 2017  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale dhe vendosi të shpallë fitues:

 • Për hartimin e programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale Peshkim”, Niveli II (Drejtimi mësimor Detari)

1.Florian Çali

2.Ylli Qevani

 • Për hartimin e programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale Peshkim”, Niveli III, drejtimi Peshkim (pjesa e praktikës së integruar)

1.Florian Çali

2.Ylli Qevani

 • Për hartimin e programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale “Kërkim shpim dhe shfrytëzim nafte, gazi dhe uji”, Niveli I

1.Bledar Lamkaj

2.Eridjon Koçi

 • Për hartimin e programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale “Tregti”, Niveli III

1.Anila Bani

2.Florie Bega

 • Për hartimin e programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale “Teknologji informacioni dhe komunikimi “ – Pilot GIZ, Niveli I

1.Afrida Qelia

2.Elvira Çokaj

3.Alban Asllani

 • Për hartimin e programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale “ Rrjete të dhënash “ , Niveli III (Pilot-GIZ) (pjesa e praktikës së integruar)

1.Afrida Qelia

2.Rigelsa Gupe

 • Për hartimin e programeve orientuese për provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale “ Gjeologji miniera “ , Niveli III (pjesa e praktikës së integruar)

1.Nexhbedin Marku

2.Leonard Kazanxhiu

 • Për hartimin e programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional “Peshkim “

1.Florian Çali

2.Ylli Qevani

 • Për hartimin e programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional “Gjeologji miniera”

1.Nexhbedin Marku

2.Leonard Kazanxhiu

 • Për hartimin e programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional “Tregti”

1.Anila Bani

2.Florie Bega

 • Për hartimin e programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional “Rrjete të dhënash “ (Pilot-GiZ)

1.Afrida Qelia

2.Rigelsa Gupe

 • Për hartimin e programit orientues të Maturës Shtetërore Profesionale për kualifikimin profesional “Inxhinieri Informatike Softwaresh “ (Hermann Gmeiner)

1.Gerild Qordja

2.Ilda Fishti

3. Elvjona Dimroçi

Tiranë më 30 Tetor 2017