AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i dates 15 qershor 2020-kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e një skeletkurrikuli të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 8 Qershor 2020: “kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e një skeletkurrikuli  të Arsimit Profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Hoteleri Turizem”, Niv.III i AP (Niv.IV […]

Njoftim fituesish i dates 15 qershor 2020 – Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 2 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 8 Qershor 2020: “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 2 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë […]

Njoftim fituesish i dates 8 Qershor 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 1 skeletkurrikuli te ri te Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 Maj2020: “kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e një skeletkurrikuli të ri të Arsimit Profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Teknikë peshkimi”, Niv.II […]

Njoftim fituesish i dates 8 Qershor 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 6 materialeve mësimore për lëndët profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 21 Maj2020: “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 6 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe […]

Njoftim fituesish i dates 8 Qershor 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 7 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 maj 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 7 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Hoteleri turizëm”, […]

Njoftim fituesish i dates 29 Prill 2020 – Kerkohen bashkepunetore për rishikimin e programeve orientuese të niveleve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 22 Prill 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e Programeve Orientuese të niveleve”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Rishikimin e programeve orientuese  për kualifikimet profesionale: Ekonomi biznes Niveli II në KSHK fituesit […]

Njoftim fituesish i dates 26 Mars 2020-Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e përshkrimit të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 18 Mars 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e përshkrimit të kualifikimeve profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:   “Bujqësi”, Niveli IV në KSHK (rishikim): […]

Njoftim fituesish i dates 26 Mars 2020-Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e Programeve Orientuese të niveleve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 09 Mars 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e Programeve Orientuese të niveleve”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale të mëposhtme:   Elektroteknikë Niveli II […]

Njoftim fituesish i dates 24 Mars 2020- “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e përshkrimit të kualifikimit “Tregeti″

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 12 mars 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e përshkrimit të kualifikimit “Tregeti″, Niveli IV në KSHK, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Anila Nanaj (specialist i kategorisë së lartë) Florie Bega (specialist […]

Njoftim fituesish i dates 19 Mars 2020 – “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 1 materiali mësimor për lëndën profesionale e mëposhtme”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 09 mars 2020: “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 1 materiali mësimor për lëndën profesionale të mëposhtme”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë […]

Njoftim fituesish i datës 9 Mars 2020 – ës 20 Shkurt 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 7 skeletkurrikulit të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 Shkurt 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 7 skeletkurrikulit të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Mekanikë”, Niveli […]

Njoftim fituesish i dates 9 Mars 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 4 materialeve mësimore për lëndët profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 Shkurt 2020: “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 4 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë […]