AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 1 shkurt 2021 -KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË PROFESIONIT

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar ne njoftimin e dates 25 Janar 2021 per bashkepunetore ne fushen e hartimit te standardit te profesionit, komisioni pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve vendosi te shpalle fitues:

  1. “Punonjës ndihmës në teknologjinë ushqimore

Naime Borova – Kategori e Larte

Alma Caka – Kategori e Larte

Edlira Dallo – Kategori e Larte

Liliana Gaba – Kategori e Larte

Gazmend Shehi- Kategori e Larte

Ledio Peshkopia- Kategori e Larte

  1. “Punonjës ndihmës në ekonomi- biznes”

Alma Ferhati Yzeiri – Kategori e Larte

Elona Hoxha – Kategori e Larte

Ira Rroco- Kategori e Larte

Elton Qirici- Kategori e Larte

Mirlinda Galushi – Kategori e Larte