AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i dates 15 shkurt 2021 për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Elektroteknikë” IV në KSHK

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 09 Shkurt 2021: “për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Elektroteknikë” IV në KSHK”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Emanuela Shkupi – Specialiste e kategorise se larte Hedie Gjoni – Specialiste […]

Njoftim për fitues i datës 11 shkurt 2021, për bashkpunëtorë për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 03 Shkurt 2021: “Për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Ndërtim”, Niv. II […]

Njoftim fituesish i dates 1 shkurt 2021 -KËRKOHEN BASHKËPUNËTORË NË FUSHËN E HARTIMIT TË STANDARDIT TË PROFESIONIT

Bazuar ne njoftimin e dates 25 Janar 2021 per bashkepunetore ne fushen e hartimit te standardit te profesionit, komisioni pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve vendosi te shpalle fitues: “Punonjës ndihmës në teknologjinë ushqimore ” Naime Borova – Kategori e Larte Alma Caka – Kategori e Larte Edlira Dallo – Kategori e Larte Liliana Gaba – […]

Njoftim fituesish i dates 21 Janar 2021-Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të niveleve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Janar 2021 per bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të niveleve, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Per hartimin e programit orientues per kualifikimin profesional “Sherbime te udhetimit dhe […]

Njoftim fituesish i datës 21 Janar 2021– Kerkohet “PUNONJES PASTRIMI”

Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, mbasi mori ne shqyrtim dosjet e aplikanteve vendosi te shpalle fitues per pozicionin e punes PUNONJES PASTRIMI me kontrate te perkohshme, Zn. Keze Tako. Tirane, me 21 Janar 2021

Njoftim fituesish i datës 21 Janar 2021– Kerkohet “ARKIVIST/PROTOKOLLIST”

Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, mbasi mori ne shqyrtim dosjet e aplikanteve vendosi te shpalle fitues per pozicionin e punes Arkivist/Protokollist me kontrate te perkohshme, Zj. Kledisa Karaj. Tirane, me 21 Janar 2021

Njoftim fituesish i dates 21 Janar 2021-Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të Matures Shteterore profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Janar 2021 per bashkëpunëtorë për hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese të Matures Shteterore profesionale, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Per hartimin e programit orientues per Maturen Shteterore profesionale“Sherbime te […]

Njoftim fituesish i dates 23 Nentor 2020 – per bashkëpunetorë per hartimin e Programit të Kursit të Unifikuar të Formimit Profesional “Manikyr pedikyr

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 17 Nentor 2020 per Shtyrjen e afatit te aplikimit per bashkëpunetorë per hartimin e Programit të Kursit të Unifikuar të Formimit Profesional “Manikyr pedikyr”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin […]

Njoftim fituesish i dates 17 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e 9 materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional

Bazuar ne njoftimin e AKAFPK-se se dates 5 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e 9 materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional , komsioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikanteve vendosi te shpalle fitues: “Drejtimi, ligjshmëria dhe ekonomia në bujqësi”, kl 13”, (96 orë), të drejtimit mësimor “Bujqësi”, Niveli […]

Njoftim fituesish i dates 17 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e programeve te kurseve te unifikuara

Bazuar ne njoftimin e AKAFPK-se se dates 5 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e programeve te kurseve te unifikuara, komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues: Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Manikyr dhe pedikyr”. Shtyhet per mungese te aplikuesve Bashkëpunëtorë për hartimin e […]

Njoftim fituesish i dates 16 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te pershkrimeve te kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 09 Nentor 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në hartimin e pershkrimit te kualifikimit te profesioneve” komisioni mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë fitues: Përpunim druri”, Niveli II në KSHK    (rishikim) 1. Petref Mezini (Kategori e ulet) 2. Agim Ahmeti (Kategori e larte) 3. Majlinda Sekja(Kategori e larte) 4. […]

Njoftim fituesish i dates 11 Nentor 2020 – Kerkohen bashkepunetore per hartim programesh orientuese te kurseve te unifikuara

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 3 Nentor 2020: “Kerkohen bashkepunetore per hartim programesh orientuese te kurseve te unifikuara në FormiminProfesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për hartimin e Programit orientues të kursit te unifikuar të […]