AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim për fitues i datës 22 Nëntor 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 17 materialeve mësimore për lëndët profesionale.

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim për fitues i…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Nëntor 2022: “Për hartimin e 17 Materialeve mësimore për lëndët profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan
mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Trashëgimi kulturore dhe historike”, kl. 11 (68 orë), të drejtimit “Hoteleri-Turizëm”Niv. i II i KSHK.
1. Afërdita Alizoti (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Velide Llanaj (specialiste e kategorisë së lartë)
3. Leonard Vlashaj (specialist i kategorisë së mesme)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Teknologji konstruksionesh e kallëpesh prej druri", kl. 12 (68 orë), të profilit "Karpenteri, hekurkthim
dhe betonim” Niv. III i KSHK.
1. Safie Sina (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Silvana Pavaci (specialiste e kategorisë së lartë)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Teknologjia e shfrytëzimit pyjor”, kl. 12 (72 orë), të profilit “Silvikulturë” Niv i IV i KSHK.
1. Gjon Fierza (specialist i kategorisë së lartë)
2. Bilena Hyseni (specialiste e kategorisë së lartë)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Florikulturë”, kl. 13 (32 orë), të profilit “Silvikulturë” Niv i IV i KSHK.
1. Gjon Fierza (specialist i kategorisë së lartë)
2. Bilena Hyseni (specialiste e kategorisë së lartë)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Marketing”, kl 11 (102 orë), të drejtimit “Ekonomi-Biznes”, Niv. II i KSHK.
1. Florie Bega (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Velide Llanaj (specialiste e kategorisë së lartë)
3. Anila Nanaj (specialiste e kategorisë së lartë)
4. Sonila Boga (specialiste e kategorisë së lartë)
5. Leonard Vlashaj (specialist i kategorisë së mesme)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Psikologji pediatrike”, kl 12 (102) orë, të profilit ”Shërbime kujdesi për fëmijë”, Niv. III i KSHK.
1. Sadie Qenani (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Elidona Ukshini (specialiste e kategorisë së lartë)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Bazat e geriartrisë”, kl 12 (102 orë), të profilit ”Shërbime kujdesi për të moshuar”, Niv. III i KSHK.
1. Sadie Qenani (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Elidona Ukshini (specialiste e kategorisë së lartë)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Baza të dhënash”, kl. 12 (72 orë), të profilit ”Programim”, Niv. IV i KSHK.

1. Besmir Kanushi (specialist i kategorisë së mesme)
2. Anisa Melishte (specialiste e kategorisë së mesme)
3. Ornela Çerpja (specialiste e kategorisë së mesme)
4. Jetmir Shtjefni (specialist i kategorisë së mesme)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Baza të dhënash”, kl. 13 (64 orë), të profilit ”Programim”, Niv. IV i KSHK.
1. Besmir Kanushi (specialist i kategorisë së mesme)
2. Anisa Melishte (specialiste e kategorisë së mesme)
3. Ornela Çerpja (specialiste e kategorisë së mesme)
4. Jetmir Shtjefni (specialist i kategorisë së mesme)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Programim”, kl. 12 (108 orë), të profilit ”Programim”, Niv. IV i KSHK.
1. Besmir Kanushi (specialist i kategorisë së mesme)
2. Anisa Melishte (specialiste e kategorisë së mesme)
3. Ornela Çerpja (specialiste e kategorisë së mesme)
4. Jetmir Shtjefni (specialist i kategorisë së mesme)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Programim”, kl. 13 (64 orë), të profilit ”Programim”, Niv. IV i KSHK.
1. Besmir Kanushi (specialist i kategorisë së mesme)
2. Anisa Melishte (specialiste e kategorisë së mesme)
3. Ornela Çerpja (specialiste e kategorisë së mesme)
4. Jetmir Shtjefni (specialist i kategorisë së mesme)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Makinat dhe pajisjet bujqësore”, kl. 12 (108 orë), të profilit “Teknologji bujqësore”, Niv. IV i KSHK.
1. Terezina Vukzaj (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Mustafa Aruci (specialist i kategorisë së lartë)
3. Fabian Saraçi (specialist i kategorisë së lartë)
4. Nexhmi Ferhati (specialist i kategorisë së lartë)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Bazat e blegtorisë”, kl. 10 (72 orë), të drejtimit “Bujqësi”, Niv. II i KSHK.
1. Terezina Vukzaj (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Avni Ceni (specialist i kategorisë së lartë)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Hyrje në teknologjinë bujqësore”, kl. 11 (68 orë), të drejtimit “Bujqësi”, Niv. II i KSHK.
1. Terezina Vukzaj (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Zoje Kryekurti (specialiste e kategorisë së lartë)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Instalime hidraulike”, kl. 10 (136 orë), të profilit “Instalime hidraulike”, Niv. III i KSHK.
1. Rezana Bushi (specialiste e kategorisë së mesme)
2. Mimoza Myderizi (specialiste e kategorisë së lartë)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Njohuri për mekatronikën e automjeteve“, kl. 12 (108 orë), të profilit “Shërbime mekatronike në
automjete“, Niv. IV i KSHK.
1. Fabian Saraçi (specialist i kategorisë së lartë)
2. Nexhmi Ferhati (specialist i kategorisë së lartë)
3. Emiranda Findiku (specialiste e kategorisë së lartë)

Bashkëpunëtorë për hartimin e materialit mësimor të lëndës profesionale “Bazat e sipërmarrjes”, kl. 13, tema 12 : “Veprimet individuale me bankat” dhe tema 13: “Siguracionet
personale” Për mungesë aplikimesh, shtyhet për një njoftim të mëvonshëm.