AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim për fitues i datës 22 Nëntor 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 2 Programeve të Kurseve të Unifikuara të Formimit Profesional

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim për fitues i…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Nëntor 2022: “Për hartimin e 2 programeve të kurseve të unifikuara të formimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që
konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:
1. Bashkëpunëtorë për hartimin e programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Poligrafi”.
1. Dashamir Kumi (specialist i kategorisë së lartë)
2. Esat Vladi (specialist i kategorisë së mesme)
3. Adnan Zaloshnja (specialist i kategorisë së lartë)

Bashkëpunëtorë për hartimin e programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Punim xhami”.
1. Silvana Pavaci (specialiste e kategorisë së lartë)
2. Safie Sina (specialiste e kategorisë së lartë)
3. Adriana Lajthia (specialiste e kategorisë së ulët)