AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i dates 14 shkurt 2020 – Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e programit orientues te matures shteterore

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 9 Janar 2020, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën ehartimin e programit orientues te matures shteterore, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e programit orientues te Matures Shteterore Profesionale […]

Njoftim fituesish i datës 30 Janar 2020 – Kerkohet “ARKIVIST/PROTOKOLLIST”

Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, mbasi mori ne shqyrtim dosjet e aplikanteve vendosi te shpalle fitues per pozicionin e punes Arkivist/Protokollist me kontrate te perkohshme Z. Musa Coha Tirane me 30 Janar 2020

Njoftim fituesish i dates 30 Janar 2020 – Kerkohet punonjes pastrimi me kontrate te perkohshme

Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, mbasi mori ne shqyrtim dosjet e aplikanteve vendosi te shpalle fitues per pozicionin e punes Punonjes Pastrimi me kontrate te perkohshme Znj.Keze Tako Tirane me 30 Janar 2020

Njoftim fituesish i datës 25 Nëntor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e programeve orientuese të kurseve të unifikuara në formimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 nëntor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese të kurseve te unifikuara në formimin profesional, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e […]

Njoftim fituesish i datës 15 Nëntor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Nëntor 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Shërbime bankare” Niveli IV në KSHK 1. Geis Çeku […]

Njoftim fituesish i datës 4 Nëntor 2019 – Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 28 tetor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të  përshkrimeve të kualifikimeve profesionale                 “Prodhim bimor”niveli  III  në KSHK, Komisioni pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit […]

Njoftim fituesish i dates 4 Nentor 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të arsimit profesional për vitin shkollor 2019-2020

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 25 Tetor 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të arsimit profesional për vitin shkollor 2019-2020″, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtë dhe vendosi të shpallë fitues: Për rishikimin e skeletkurrikulit ” Sipërmarrje e Agjencisë Turistike” Niveli III i […]

Njoftim fituesish i dates 25 tetor 2019 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të 5 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 tetor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të 5 materialeve mësimore  në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: […]

Njoftim fituesish i dates 25 Tetor 2019 – për hartim programesh orientuese të kurseve te unifikuara në formimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 tetor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese të kurseve te unifikuara në formimin profesional, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për hartimin e […]

Njoftim fituesish i dates 25 Tetor 2019 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 16 tetor 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021, komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: Për rishikimin e […]

Njoftim fituesish i dates 07 tetor 2019 – kerkohen bashkepunetore per hartimin e 2 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm per hartimin e 2 programeve te kurseve te unifikuara te formimit profesional, komisioni vendosi : Për hartimin e Programit të Kursit të unifikuar të formimit profesional për “Servis xhenerik në automjetet e lehta” 1. Vladimir Jovani 2. Fabian Saraci 3. […]

Njoftim fituesish i dates 7 Tetor 2019 – si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 13 shtator 2019 , si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për rishikimin e skeletkurrikulit së profilit mësimor “Sigurime” Niveli III i AP, të drejtimit mësimor “Ekonomi biznes”, për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Frutikulturë”, Niveli II i AP, të drejtimit […]