AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i dates 13 Maj 2019 -Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e moduleve me zgjedhje te arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 30 Prill 2019 “Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e moduleve me zgjedhje te arsimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Modulit me zgjedhje të detyruar “Marketingu dixhital” (54 orë mësimore), në […]

Njoftim fituesish i datës 13 Maj 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 Maj 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimeve profesionale “Kopshtari, Niveli III ne KSHK 1. Zoje […]

Njoftim fituesish i datës 13 maj 2019-Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 2 Maj  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e materialit mësimor për […]

Njoftim fituesish i dates 18 Prill 2019 – “ PUNONJËS MIRËMBAJTJE”

Bazuar në njoftimin e datës 26 Mars 2019, Komisioni i Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK), mbasi shqurtoi dokumentacionin e aplikantëve shpall fitues për pozicionin “Punonjës mirëmbajtje (mirëmbajtje asetesh)” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë), Znj. Jorida Hyseni. Tiranë më 18 Prill 2019.

Njoftim fituesish i datës 18 Prill 2019 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te programit orientues te matures shteterore profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 4 Prill2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të matures shteterore profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Per hartimin e programit orientues te matures shteterore profesionale ” Teknologji Informacioni” (shkolla […]

Njoftim fituesish i datës 18 Prill 2019 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te programit orientues te kurseve te unifikuara

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 1 Prill 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të kurseve te unifikuara”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e programeve orientuese për kurset e unifikuara “Estetikë” 1. Dorina […]

Njoftim fituesish i datës 8 Prill 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 1 Prill 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimeve të kualifikimeve profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Per hartimin e pershkrimeve te kualifikimeve profesionale “Llogari” Niv IV ne KSHK (rishikim) 1. […]

Njoftim fituesish i dates 19 Mars 2020 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 09 mars 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2020-2021″, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për rishikimin e skeletkurrikulit të drejtimit mësimor “Kopshtari”, Niveli […]

Njoftim fituesish i datës 5 Mars 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e rishikimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 6 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e e rishikimit te skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Teknologji ushqimore ” ,  Niveli III i […]

Njoftim fituesish i datës 5 Mars 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Shkurt  2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore në mbështetje të lëndeve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e materialit mësimor “Nxjerrja e […]

Njoftim fituesish i datës 5 Mars 2019 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 4 Shkurt 2019 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të niveleve”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e programit orientues të nivelit për kualifikimin profesional Detari Niveli III: 1. […]

Njoftim fituesish i datës 19 Shkurt 2019 – Kërkohet punonjës mirembajtje” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë)

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 11 Shkurt  2019 “Kërkohet punonjës  mirembajtje” me kontratë me afat të caktuar dhe kohë të pjesshme (6 ore/ditë)”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve dhe vendosi të shpallë fitues: Znj. Orgesta Brata   Tiranë më 19 shkurt 2019