AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 8 Mars 2021 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 1 Mars 2021 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e programeve orientuese për kualifikimet profesionale ”, komisioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë bashkëpunëtorë fitues për hartimin e lëndëve të mëposhtme: 

 • Tekstil Niveli III në KSHK

Teodora Dashi specialist i kategorise se mesme

Lejla Hakiraj specialist i kategorise se larte

Flutura Shehi (Zakja) specialist i kategorise se larte

 • Modelim Niveli III në KSHK

Teodora Dashi specialist i kategorise se mesme

Lejla Hakiraj specialist i kategorise se larte

Flutura Shehi (Zakja) specialist i kategorise se larte

 • Instalim elektrik civil dhe industrial Niveli III në KSHK shtyhet deri ne daten 12.03.2021
 • Instalim dhe mirëmbajtje e linjave të TU dhe TL Niveli III në KSHK shtyhet deri ne daten 12.03.2021
 • Riparime të pajisjeve elektro-shtëpiake Niveli III në KSHK

Myzejen Menkulazi specialist i kategorise se larte

Emanuela Shkupi specialist i kategorise se larte

Hedije Gjoni specialist i kategorise se larte

 • Elektromekanikë Niveli III në KSHK

Myzejen Menkulazi specialist i kategorise se larte

Emanuela Shkupi specialist i kategorise se larte

Hedije Gjoni specialist i kategorise se larte

 • Makina metalpunuese Niveli III në KSHK

Andrea Kerkeshi specialist i kategorise se larte

Vojsava Delilaj specialist i kategorise se larte

Bledi Pelivani specialist i kategorise se mesme

 • Frutikulturë Niveli III në KSHK

Zoje Kryekurti specialist i kategorise se larte

Terezina Vukzaj specialist i kategorise se larte

Mustafa Aruci specialist i kategorise se larte

 • Ferma bujqësore e blegtorale Niveli III në KSHK

Zoje Kryekurti specialist i kategorise se larte

Terezina Vukzaj specialist i kategorise se larte

Mustafa Aruci specialist i kategorise se larte

 • Kopshtari Niveli III në KSHK

Zoje Kryekurti specialist i kategorise se larte

Terezina Vukzaj specialist i kategorise se larte

Mustafa Aruci specialist i kategorise se larte

 • Prodhim bimor Niveli III në KSHK

Zoje Kryekurti specialist i kategorise se larte

Terezina Vukzaj specialist i kategorise se larte

Mustafa Aruci specialist i kategorise se larte

 • Shërbime kujdesi për fëmijë Niveli III në KSHK

Sadie Gjana specialist i kategorise se mesme

Elidona Elezaj specialist i kategorise se mesme

Anita Gjoka specialist i kategorise se mesme

 • Teknologji e përpunimit të naftës Niveli III në KSHK

Lindita Hoxhaj specialist i kategorise se larte

Mariola Shahu specialist i kategorise se ulet

Bledar Lamkaj specialist i kategorise se ulet

 • Teknologji kimike Niveli II në KSHK

Lindita Hoxhaj specialist i kategorise se larte

Mariola Shahu specialist i kategorise se ulet

Bledar Lamkaj specialist i kategorise se ulet

 • Teknologji informacioni dhe komunikimi Niveli II në KSHK

Loreta Polaj specialist i kategorise se mesme

Elida Mesi specialist i kategorise se larte

Anisa Melishte specialist i kategorise se mesme