AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i dates 28 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e materialeve mesimore te skeletkurrikulave te arsimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mesimore ne mbeshtetje te lendeve mesimore te skeletkurrikulave të arsimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e materialit mesimor “Zoohigjene”, […]

Njoftim fituesish i dates 28 Shtator 2018 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e kurseve te unifikuara te formimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 18 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të kurseve te unifikuara të formimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Programit te Kursit te unifikuar te formimit profesional ne […]

Njoftim fituesish i datës 21 Shtator 2018 – We are looking for an IT expert for the project ”EPALE National Support Services” in Albania

Mbështetur në njoftimin e datës 29 gusht 2018 “We are looking for an IT expert for the project EPALE National Support Services in Albania”  shpallet fituese kandidatja e mëposhtme: Alketa Sulo Tiranë, 21 Shtator 2018​

Njoftim fituesish i datës 18 Shtator 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 11 Shtator 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Metalurgji dhe fonderi “niveli III në KSHK, […]

Njoftim fituesish i datës 11 Shtator 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 29 Gusht 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Shfrytëzim pyjesh”, niveli III  në KSHK, (rishikim) […]

Njoftim fituesish i datës 3 shtator 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 22 Gusht 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:   Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin […]

Njoftim fituesish i datës 3 shtator 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të bankave te testeve për kualifikimet profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 22 Gusht 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:   Për hartimin e bankës së testit për kualifikimin profesional “Detari, […]

Njoftim fituesish i datës 6 Korrik 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e hartimit të programeve orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 25 Qershor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të programeve orientuese të maturës shtetërore në arsimin profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:   Për hartimin e programit orientues të maturës shtetërore për kualifikimin […]

Njoftim fituesish i datës 18 Qershor 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 7 Qershor 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të përshkrimit të kualifikimit profesional”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:   Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional “Shërbime xhenerike”, niveli III në KSHK, (rishikim)  […]

Njoftim fituesish i datës 31 Maj 2018 – “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 14 Maj 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të materialeve mësimore”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:   Për hartimin e materialit mësimor “Hapja dhe ndërtimi i punimeve speciale në gjeologji-miniera”, kl.13, (128 orë), […]

Njoftim fituesish i datës 31 Maj 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 14 Maj 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e rishikimit të skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin 2018-2019”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:   Për rishikimin e profilit mësimor “Shërbime elektroauto” Niveli II i AP, […]

Njoftim fituesish i datës 31 Maj 2018 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e skeletkurrikulave te reja per arsimit profesional, për vitin shkollor 2018-2019

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 14 Maj 2018 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të skeletkurrikulave të reja”,  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si bashkëpunëtorë të jashtëm dhe vendosi të shpallë fitues:   Për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit”, […]