AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 14 shkurt 2020 – Kerkohen bashkepunetore ne fushen e rishikimit te programit orientues per kualifikimet profesionale

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së së datës 9 Janar 2020, si bashkëpunëtorë të jashtëm në fushën e rishikimit  të programeve orientuese për kualifikimet profesionale,

komisioni i ngritur , pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin  e kandidatëve,(Shih dosjet e bashkëpunëtorëve, bashkëlidhur procesverbalit), vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm:

Për rishikimin e programit orientues per kualifikimin profesional Perpunim druri Niv III

1. Majlinda Sekja

2. Genci Ceni

3. Flora Toska

Për rishikimin e programit orientues per kualifikimin profesional Ndertim Niv III

1. Silvana Pavaci

2. Elida Liko

3. Safie Sina

Për rishikimin e programit orientues per kualifikimin profesional Teknologji Ushqimore Niv III

1. Albana Beqiri

2. Alma Caka

3. Hyrie Hasku

Për rishikimin e programit orientues per kualifikimin profesional Veterinari Niv III

1. Suela Zylaj

2. Zamira Ethemi

3. Veronika Baboci

 

Tirane me 14 Shkurt 2020