AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 29 Prill 2020 – Kerkohen bashkepunetore për rishikimin e programeve orientuese të niveleve

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 22 Prill 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë për rishikimin e Programeve Orientuese të niveleve”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

 1. Rishikimin e programeve orientuese  për kualifikimet profesionale:

  Ekonomi biznes Niveli II në KSHK fituesit

  Alma Ferhati I larte

  Florie Bega   I larte

  Elona Hoxha  I larte

  Rishikimin e programeve orientuese  për kualifikimet profesionale  Shërbime sociale dhe

  shëndetësore Niveli II në KSHK

  Sadie Gjana  I mesem

  Elidona Elezaj  I mesem

  Anita Gjoka  I mesem

  Rishikimin e programeve orientuese  për kualifikimet profesionale:  Mobileri dhe tapiceri Niveli III në KSHK

  Majlinda sekja  I larte

  Flora Toska I larte

  Genci Ceni  I larte

  Rishikimin e programeve orientuese  për kualifikimet profesionale  Karpenteri, hekurkthim dhe betonim Niveli III në KSHK

  Silvana Pavaci I larte

  Safie Sina I larte

  Elida Liko  I larte

  Rishikimin e programeve orientuese  për kualifikimet profesionale   Punime dhe riparim rrugësh Niveli III në KSHK

  Elida Liko I larte

  Safie Sina  I larte

  Silvana Pavaci I larte

  Rishikimin e programeve orientuese  për kualifikimet profesionale    Teknologji e përpunimit të mishit dhe peshkut Niveli III në KSHK

  Edlira Dallo  I larte

  Liljana Gaba  I larte

  Alma Caka  I larte

Tiranë më 29 Prill 2020