AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 26 Mars 2020-Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e përshkrimit të kualifikimeve profesionale

  1. Home
  2. /
  3. Njoftime
  4. /
  5. Njoftim per fitues
  6. /
  7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 18 Mars 2020 “Kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e përshkrimit të kualifikimeve profesionale”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

Për hartimin e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale:  

  1. “Bujqësi”, Niveli IV në KSHK (rishikim):

Terezina Vukzaj (specialiste e kategorisë së lartë)

Zoje Kryekurti (specialiste e kategorisë së lartë)

Bajram Shera (specialist i kategorisë së lartë)

  1. “Gjeologji miniera”, Niveli II në KSHK (rishikim):

Afati i aplikimit shtyhet deri në 02 Prill 2020, ora 16.00

Tiranë më 26 Mars 2020