AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftim fituesish i dates 8 Qershor 2020 – Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e 6 materialeve mësimore për lëndët profesionale

 1. Home
 2. /
 3. Njoftime
 4. /
 5. Njoftim per fitues
 6. /
 7. Njoftim fituesish i dates…

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 21 Maj2020: “Për të mbështetur zbatimin e Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, Agjencia Kombëtare e AFPK kërkon të angazhojë bashkëpunëtorë për hartimin e 6 materialeve mësimore për lëndët profesionale të mëposhtme”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:

 • Për lëndën profesionale “Agroteknologji e kulturave të arave”, 12 (102 orë), të profilit mësimor “Prodhim bimor”, Niv. II i AP (Niv. III i KSHK).

1. Terezina Vukzaj – Kategori e Larte

2. Zoje Kryekurti – Kategori e Larte

 • Për lëndën profesionale “Sjellje sipërmarrëse”, kl.13, (64 orë), të profileve mësimore të drejtimit “Ekonomi biznes”, Niv. III të AP (Niv. IV i KSHK)

1. Dorina Dudi- Kategori e Mesme

2. Ermira Mani- Kategori e Larte

3. Alma Ferhati – Kategori e Larte

 • Për lëndën profesionale “Gjeografi e turizmit”, kl.12, (108 orë), të profilit mësimor “Shërbime të udhëtimit dhe turizmit”, Niv. III i AP (Niv. IV i KSHK) shtyhet deri ne daten 12 qershor 2020 ora 14:00
 • Për lëndën profesionale “Teknologji mekanike”, kl.11, (102 orë), të drejtimit mësimor “Mekanikë”, Niv. I i AP (Niv. II i KSHK).

1. Robert Tytymce – Kategori e Larte

2. Vojsava Delilaj – Kategori e Larte

3. Kozeta Shyti (Qefalla) – Kategori e Larte

 • Për lëndën profesionale “Elektronikë”, kl.11, (136 orë), të drejtimit mësimor “Elektroteknikë”, Niv. I i AP (Niv. II i KSHK)

1. Mimoza Zhamo – Kategori e Larte

2. Luciana Toti – Kategori e Larte

 • Për lëndën profesionale “Bazat e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit”, kl.10, (72 orë) dhe kl.11 (34 orë), të drejtimit mësimor “Teknologji informacioni dhe komunikimi”, Niv. I i AP (Niv. II i KSHK) shtyhet deri ne daten 12 qershor 2020 ora 14:00