AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i dates 22 Nentor 2022 – per zgjedhjen e bashkepunetoreve per Komitetet Sektoriale

Vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e njoftimit në faqen e AKAFPK-së, të datës 11 nëntor 2022, për pjesëmarrje në përbërjen e Komitetit Sektorial të Mikpritjes dhe Turizmit  të cilët do të mbështesin zhvillimin e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve (KSHK). Komisioni i ngritur me Urdhër Nr. 4, datë 05.01.2022, me nr. Protokolli 6, pasi […]

Njoftim për fitues i datës 22 Nëntor 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 6 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2022-23

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Nëntor 2022: “Për për rishikimin e 6 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2022-23”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Teknologji […]

Njoftim për fitues i datës 22 Nëntor 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 6 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2022-23

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 11 Nëntor 2022: “Për për rishikimin e 6 Skeletkurrikulave të Arsimit Profesional për vitin shkollor 2022-23”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: 1. Bashkëpunëtorë për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Teknologji […]

Njoftim fituesish i datës 31 tetor 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm në rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale: “Tekstil – Konfeksione”, niveli II në KSHK dhe “Punime dhe riparime rrugësh”, niveli III në KSHK

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 tetor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale: “Tekstil – Konfeksione”, niveli II  në KSHK dhe “Punime dhe riparime rrugësh”, niveli III  në KSHK, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të […]

Njoftim fituesish i dates 12 Tetor 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardeve të Profesioneve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 3 tetor 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardeve të Profesioneve, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Standardit të Profesionit “Punonjës për punime dhe riparim rrugësh”: Entela […]

Njoftim për fitues i datës 5 tetor 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e Testeve të Provimeve të Kualifkimit të Vazhduar të mësimdhënësve të AFP për vitin 2022

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 21 shtator 2022: “Për bashkëpunëtorë në hartimin e testeve të provimeve të kualifikimit të vazhduar profesional të mësimdhënësve të kulturës profesionale në AFP (Grupi A dhe Grupi B), për vitin 2022”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë […]

Njoftim fituesish i dates 26 shtator 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardeve të Profesioneve

Bazuar në njoftimet e AKAFPK-së të datës 12 dhe 19 shtator 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardeve të Profesioneve, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Standardit të Profesionit “Punonjës të tekstileve, të lëkurës, […]

Njoftim fituesish i datës 26 shtator 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardit të Kualifikimit Profesional “Teknologji e përpunimit tё qumështit”, Niveli III në KSHK (Rishikim)

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 19 shtator 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardit të Kualifikimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:  Për hartimin e Standardit të Kualifikimit Professional  Teknologji e përpunimit tё  qumështit”, Niveli […]

Njoftim fituesish i datës 21 shtator 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardit të Kualifikimit Profesional “Shërbimet sociale dhe shëndetësore”, Niveli II në KSHK (Rishikim)

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 12 shtator 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standardit të Kualifikimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues:  Për hartimin e Standardit të Kualifikimit Professional  “Shërbimet sociale dhe shëndetësore”, Niveli II […]

Njoftim fituesish i dates 23 gusht 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 15 Gusht 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Standartit të Kualifikimit Profesional Sherbime hidraulike ne ujesjelles kanalizime, […]

Njoftim fituesish i dates 17 gusht 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 8 Gusht 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Profesionit, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Standartit të Profesionit “Punonjës ndihmës në shërbimet sociale/shëndetësore”: Arkida Hysenaj […]

Njoftim për fitues i datës 8 korrik 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e 3 programeve dhe rishikimin e 1 programi të Kurseve të Unifikuara të FP.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 29 qershor 2022 për shtyrjen e afatit të aplikimit të bashkëpunëtorëve për hartimin e 5 programeve dhe rishikimin e 1 programi të kurseve të unifikuara të FP (në vijim të njoftimit të datës 17 qershor 2022) komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si […]