AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i dates 9 Gusht 2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 01 Gusht 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardit të kualifikimit profesional “Riparime tё pajisjeve elektroshtёpiake”,  niveli III në KSHK (rishikim)  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues bashkëpunëtorë të jashtëm: […]

Njoftim i datës 28.07.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm fitues, për validimin e 2 grupeve të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK të datës të datës 24 korrik 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për validimin e 2 grupeve të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, për vitin shkollor 2023-24, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues në përbërje të […]

Njoftim fituesish i dates 17 korrik 2023-për specialistë të jashtëm me kontratë për hartimin e standardeve të profesioneve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 10 korrik 2023 për specialistë të jashtëm me kontratë për hartimin e standardeve të profesioneve komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve dhe vendosi të shpallë fitues, si më poshtë vijon: “Riparues makinerish metal punuese” a) Ilo Bodi – specialist i kategorisë së lartë […]

Njoftim fituesish i dates 12 Korrik 2023 – për specialistë të jashtëm me kontratë për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 03 korrik 2023 për specialistë të jashtëm me kontratë për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve profesionale, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve dhe vendosi të shpallë fitues sipas fushave përkatëse, si më poshtë vijon: Teknologji ushqimore: Standarde profesionesh (“Prodhues […]

Njoftim për fitues i datës 10 korrik 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për validimin e 3 grupeve të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, për vitin shkollor 2023-24

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 27 qershor 2023 për validimin e 3 grupeve të skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, për vitin shkollor 2023-24, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për validimin e grupit të skeletkurrikulave fushës së Teknologjisë […]

Njoftim fituesish i dates 3 Korrik 2023 – për specialistë të jashtëm për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve sipas fushave të mëposhtme

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 23 qershor 2023 për specialistë të jashtëm për validimin e standardeve të profesioneve dhe standardeve të kualifikimeve sipas fushave të mëposhtme, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë sipas fushave dhe vendosi të shpallë fitues: Teknologji ushqimore, Tekstil […]

Njoftim fituesish i dates 3 korrik 2023 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 23 Qershor 2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale “Rrobaqepësi”, niveli III në KSHK (rishikim) dhe “Makina metalpunuese”, niveli III në KSHK (rishikim)  komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të […]

Njoftim i datës 30.06.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm fitues, për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK të datës 06.06.2023, për bashkëpunëtorët e jashtëm fitues për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, si dhe në njoftimin e datës 23.06.2023 për rishpalljen e konkurimit për bashkëpunëtorët të jashtëm për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të Arsimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, […]

Njoftim për fitues i datës 30.06.2023, për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e 1 skeletkurrikuli të Arsimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 23.06.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e 1 skeletkurrikuli të Arsimit Profesional, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: 1. Bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Administrim zyre”, […]

Njoftim fituesish i dates 15 qershor 2023 – për specialistë të jashtëm për hartimin e Standardeve të Profesioneve

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të 05 qershor 2023 për specialistë të jashtëm për hartimin e Standardeve të Profesioneve, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Hartimi i standardit të profesionit: “Riparues të pajisjeve elektro-shtëpiake dhe të tjera” Genci Stafa […]

Njoftim për fitues i datës 30.05.2023, për bashkëpunëtorë lidhur me vlerësimin e jashtëm për akreditimin institucional të ofruesit publik shkolla e mesme profesionale “Charles Telford Erickson” Golem-Kavajë

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 23.05.2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm (vlerësues të jashtëm) për akreditimin institucional të ofruesit publik shkolla e mesme profesionale “Charles Telford Erickson” Golem-Kavajë, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë (vlerësues të jashtëm) dhe vendosi të shpallë fitues: Jonida […]

Njoftim fituesish i datës 29 Maj 2023-për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 22 Maj 2023 për bashkëpunëtorë të jashtëm për rishikimin e standardeve të kualifikimeve profesionale: “Nxjerrja e naftës, gazit dhe ujit”, niveli III në KSHK (rishikim), “Sigurime”, niveli IV në KSHK (rishikim) dhe “Sipërmarrje e Agjencisë Turistike”, niveli IV në KSHK (rishikim), komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan […]