AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i dates 11 tetor 2021 per hartim banke testi

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin, beri vleresimin e kandidateve dhe vendosi te shtyje per hartimin e bankes se testit ” Peshkim niveli III ne KSHK” te shpalle fitues : Florian Cali Kelvin Goga Ylli Qevani Tirane me 11 tetor 2021

Njoftim fituesish i dates 11 tetor 2021 per bashkepunetore ne fushen e hartimit te standardit te profesionit

Bazuar ne njoftimin e ne faqen e AKAFPK-se, njoftim i dates 29 shtator 2021 per bashkepunetore te jashtem ne fushen e hartimit te standardit te profesionit, komisioni i mbledhur pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues: Teknik gjeodet – shtyhet deri ne 15.10.2021 ora 14.00 Murator dhe Suvatues Erjon Lala Specialist i kategorise […]

Njoftim per shtyrje i dates 24 shtator 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e bankes se testit

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin, beri vleresimin e kandidateve dhe vendosi te shtyje njoftimin per hartimin e bankes se testit ” Peshkim niveli III ne KSHK” deri ne dates 04.10.2021. Tirane me 24 shtator 2021

Njoftim fituesish i dates 24 shtator 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e standardit te profesionit

Bazuar ne njoftimin e dates 16 shtator 2021, komisioni pasi vleresoi aplikantet vendosi te shpalle fitues: Për hartimin e standardit të profesionit; Teknik Elektrik Emanuela Shkupi – Specialist i kategorise se larte Myzejen Menkulazi – Specialist i kategorise se larte David Mucollari– Specialist i kategorise se mesem Pellumb Delilaj – Specialist i kategorise se ulet Renata […]

Njoftim fituesish i dates 17 shtator 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale

Bazuar ne njoftimin e dates 3 shtator 2021, komisioni pasi vleresoi aplikantet vendosi te shpalle fitues: Për hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional; Elektroteknikë, niveli II në KSHK Emanuela Shkupi – Specialist i kategorise se larte Myzejen Menkulazi – Specialist i kategorise se larte Jovana Hebibasi – Specialist i kategorise se mesme Besa Marku […]

Njoftim fituesish i dates 9 shtator 2021 – Kerkohen bashkepunetore për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 1 Shtator 2021: “Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: “Veterinari”, niveli IV  në KSHK, (rishikim) Ermal Yzeiri – Specialist i Kategorise se mesme Veronika Baboci […]

Njoftim fituesish i dates 12 korrik 2021 – Kerkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të profesionit

Bazuar ne njoftimin e ne faqen e AKAFPK-se, njoftim i dates 5 korrik 2021 per bashkepunetore te jashtem ne fushen e hartimit te standardit te profesionit, komisioni i mbledhur pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues: Peshkatar Nazmi Kokomani – Specialist i kategorise se Larte Hamdi Domi- Specialist i kategorise se Larte Llambi […]

Njoftim fituesish i dates 22 korrik 2021 – per bashkepunetore te jashtem ne fushen e hartimit te standardit te profesionit

Bazuar ne njoftimin e ne faqen e AKAFPK-se, njoftim i dates 13 korrik 2021 per bashkepunetore te jashtem ne fushen e hartimit te standardit te profesionit, komisioni i mbledhur pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues: Veteriner i mesem Erion Cani – Specialist i kategorise se Larte Veronika Baboci- Specialist i kategorise se […]

Njoftim fituesish i dates 21 Maj 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e standardit te profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 12 Maj 2021: “per hartimin e standardit te profesionit”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Hidraulik Ilir Agolli Specialist i kategorise se ulet Mimoza Myderizi Specialist i kategorise se larte Besnik Karaj […]

Njoftim fituesish i dates 26 Prill 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e programit orientues të nivelit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 19 Prill2021: “per hartimin e programit orientues të nivelit”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Mirëmbajtje ndërtesash, Niveli III në KSHK Adriana Lajthia Specialiste e kategorise se Ulet Silvana Pavaci Specialiste e […]

Njoftim fituesish i dates 12 Prill 2021 – për rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 31 Mars 2021 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për  rishikimin e 2 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2021-2022”, komisioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë bashkëpunëtorë fitues për hartimin e lëndëve të mëposhtme: Për rishikimin e skeletkurrikulit të profilit mësimor “Rrjete të dhënash”, Niv. IV i […]

Njoftim fituesish i dates 12 Prill 2021-Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e një skeletkurrikuli te ri

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-se së datës 31 Mars 2021 – “Kërkohen bashkëpunëtorë për hartimin e një skeletkurrikuli te ri”, komisioni pasi shqyroi dokumentacionin e aplikantëve vendosi të shpallë bashkëpunëtorë fitues për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor “Programim”, Niv. IV i KSHK (në drejtimin “Teknologji informacioni dhe komunikimi”):  Kleona Elezaj  Specialist i […]