AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

[ivory-search id=”1574″ title=”test”]

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim për fitues i datës 29 qershor 2022, për bashkëpunëtorë për rishikimin e 3 skeletkurrikulave të AP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 17 qershor 2022: “Për rishikimin e 4 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për rishikimin e Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shërbime motori”, Niv. […]

Njoftim fituesish i dates 20 Qershor 2022 – Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 8 Qershor 2022: “Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për akredimin e institucional të Qendrës Multifunksionale “New-Generation” Alma Caka Kliton Nenaj Mimoza […]

Njoftim fituesish i dates 6 qershor 2022 – për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Profesionit

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 30 Maj 2022 për bashkëpunëtorë të jashtëm për hartimin e Standartit të Profesionit , komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e Standartit të Profesionit Karpentieri, Hekurkthim dhe Betonim, niveli III […]

Njoftim për fitues i datës 06 qershor 2022, për bashkëpunëtorë për trajnerë të kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në Arsimin dhe Formimin Profesional”

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 23 Maj 2022: “Për trajnerë të kursit të trajnimit “Bazat e didaktikës në Arsimin dhe Formimin Profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për trajnerë të kursit të trajnimit “Bazat e […]

Njoftim për fitues i datës 02 qershor 2022, për bashkëpunëtorë për hartimin e dy programeve të kualifikimit të mësimdhënësve të kulturës profesionale në AFP

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 19 Maj 2022: “Për hartimin e dy programeve të kualifikimit të mësimdhënësve të kulturës profesionale në AFP”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për hartimin e dy programeve të kualifikimit të […]

Njoftim fituesish i dates 30 Maj 2022 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e Standardit te Kualifikimit Profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 16 Maj 2022: “ Kerkohen bashkepunetore per hartimin e Standardit te Kualifikimit Profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Per hartimin e Standardit te kualifikimit profesional “Sherbime elektro-auto, Niveli III ne KSHK […]

Njoftim fituesish i dates 9 Maj 2022 – Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 26 Prill 2022: “Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për akredimin e Shkollës së mesme profesionale “Teknike Ekonomike”  Sonila Cobo Ermira […]

Njoftim fituesish i dates 9 Maj 2022 – Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 26 Prill 2022: “Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për akredimin e Shkollës së mesme profesionale “Beqir Cela”  Kliton Nenaj Jetmir […]

Njoftim fituesish i dates 9 Maj 2022 – PËR BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 26 Prill 2022: “Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për akredimin e shkollës se mesme Profesionale Hysen Cela Alma Caka Alma […]

Njoftim fituesish i dates 9 Maj 2022- Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 26 Prill 2022: “Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për akredimin e Shkollës Teknike Elektrike “Gjergj Canco” Rudina Gjoka Klodiana Skoti […]

Njoftim fituesish i dates 28 Prill 2022-Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 Prill 2022: “Për BASHKËPUNËTORË PËR VLERËSUES TË JASHTËM TË PROCESIT TË AKREDITIMIT”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Bashkëpunëtorë për akredimin e Qendrës Multifunksionale Kamëz Flutura Vaqarri Urani Sota Renata Qatipi […]

Njoftim fituesish i dates 28 Prill 2022 – kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 Prill 2022: “kërkohen bashkëpunëtorë në fushën e hartimit të standardit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e standardit të kualifikimit profesional “Shërbime xhenerike” , niveli III  në […]