AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT, FORMIMIT PROFESIONAL DHE KUALIFIKIMEVE

Njoftime për fitues

Kreu > Njoftime > Njoftime për fitues

Njoftim fituesish i dates 22 Nentor 2021- per bashkepunetore te jashtem per hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese te Matures Shteterore Profesionale

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve per njoftimin e dates 15 Nentor 2021 ” per bashkepunetore te jashtem per hartimin dhe rishikimin e programeve orientuese te Matures Shteterore Profesionale” vendosi te shpalle fitues: Riparime të pajisjeve elektronike njoftimi shtyhet deri ne daten 26 Nentor 2021 ora 14:00 Telekomunikacion 1.  Ornela Lala- Specialist i […]

Njoftimi për fitues, i datës 5 Nëntor 2021, si bashkëpunëtorë për hartimin e materialeve mësimore mbështetëse.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 28 tetor 2021: “Kërkohen bashkëpunetorë për hartimin e 13 materialeve mësimore në mbështetje të lëndëve mësimore të skeletkurrikulave të arsimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkurruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për lëndën profesionale “Gjeografia dhe […]

Njoftim për fitues i dt. 29 tetor 2021, “bashkëpunëtorë për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të Arsimit Profesional”.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 tetor 2021 “Për rishikimin e 5 skeletkurrikulave të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për rishikimin e Skeletkurrikulit të profilit mësimor “Shtrim dhe veshje me […]

Njoftim për fitues i dt. 29 tetor 2021, “bashkëpunëtorë për hartimin e 2 skeletkurrikulave të reja të Arsimit Profesional”.

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 20 tetor 2021 “Për hartimin e 2 skeletkurrikulave të reja të arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: Për hartimin e skeletkurrikulit të ri të profilit mësimor […]

Njoftim fituesish i dates 18 Tetor 2021- Kerkohen bashkepunetore ne hartimin e pershkrimit te kualifikimit profesional

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dhe vleresoi dokumentacionin e kandidateve, vendosi qe te shpalle fitues bashkepunetore te jashtem per hartimin e pershkrimit te kualifikimit “Peshkim” Niveli i III-te ne KSHK (rishikimi) Gazmend Sina – Specialist i kategorises se Larte Hamdi Domi – Specialist i kategorises se Larte Ylli Qevani – Specialist i kategorises se Larte […]

Njoftim fituesish i dates 18 Tetor 2021- Kerkohen bashkepunetore ne fushen e hartimit te standardit te profesionit

Komisioni i ngritur, mbasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues per hartimin e standardit te profesionit “Teknik Gjeodet” Erjon Lala – Specialist i kategorise se Larte Kliton Nenaj – Specialist i kategorise se Larte Sashenka Avrami – Specialist i kategorise se Larte Xhevahir Aliaj – Specialist i kategorise se Larte Mariglen Pajollari – […]

Njoftim fituesish i dates 11 tetor 2021 per hartim banke testi

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin, beri vleresimin e kandidateve dhe vendosi te shtyje per hartimin e bankes se testit ” Peshkim niveli III ne KSHK” te shpalle fitues : Florian Cali Kelvin Goga Ylli Qevani Tirane me 11 tetor 2021

Njoftim fituesish i dates 11 tetor 2021 per bashkepunetore ne fushen e hartimit te standardit te profesionit

Bazuar ne njoftimin e ne faqen e AKAFPK-se, njoftim i dates 29 shtator 2021 per bashkepunetore te jashtem ne fushen e hartimit te standardit te profesionit, komisioni i mbledhur pasi shqyrtoi dokumentacionin e aplikanteve, vendosi te shpalle fitues: Teknik gjeodet – shtyhet deri ne 15.10.2021 ora 14.00 Murator dhe Suvatues Erjon Lala Specialist i kategorise […]

Njoftim per shtyrje i dates 24 shtator 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e bankes se testit

Komisioni i ngritur, pasi shqyrtoi dokumentacionin, beri vleresimin e kandidateve dhe vendosi te shtyje njoftimin per hartimin e bankes se testit ” Peshkim niveli III ne KSHK” deri ne dates 04.10.2021. Tirane me 24 shtator 2021

Njoftim fituesish i dates 24 shtator 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e standardit te profesionit

Bazuar ne njoftimin e dates 16 shtator 2021, komisioni pasi vleresoi aplikantet vendosi te shpalle fitues: Për hartimin e standardit të profesionit; Teknik Elektrik Emanuela Shkupi – Specialist i kategorise se larte Myzejen Menkulazi – Specialist i kategorise se larte David Mucollari– Specialist i kategorise se mesem Pellumb Delilaj – Specialist i kategorise se ulet Renata […]

Njoftim fituesish i dates 17 shtator 2021 – Kerkohen bashkepunetore per hartimin e bankës së testeve për kualifikimet profesionale

Bazuar ne njoftimin e dates 3 shtator 2021, komisioni pasi vleresoi aplikantet vendosi te shpalle fitues: Për hartimin e bankës së testeve për kualifikimin profesional; Elektroteknikë, niveli II në KSHK Emanuela Shkupi – Specialist i kategorise se larte Myzejen Menkulazi – Specialist i kategorise se larte Jovana Hebibasi – Specialist i kategorise se mesme Besa Marku […]

Njoftim fituesish i dates 9 shtator 2021 – Kerkohen bashkepunetore për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional

Bazuar në njoftimin e AKAFPK-së të datës 1 Shtator 2021: “Për hartimin e përshkrimit të kualifikimit profesional”, komisioni bëri vlerësimin e kandidatëve që konkuruan mbi bazën e dosjeve, si specialistë të jashtëm me kontratë dhe vendosi të shpallë fitues: “Veterinari”, niveli IV  në KSHK, (rishikim) Ermal Yzeiri – Specialist i Kategorise se mesme Veronika Baboci […]